poniedziałek, 20 maja 2019

Newsroom

Sezonowy spadek salda środków pieniężnych w Erbudzie

Emil Szweda, Obligacje.pl | 15 maja 2019
Na koniec marca środki pieniężne budowlanej grupy podliczono na 101 mln zł wobec 214 mln zł w grudniu, co zadecydowało o wzroście wskaźników zadłużenia i spadku płynności gotówkowej.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Erbud S.A.

 • Erbud chwilowo bez długu netto

  28 marca 2019
  Budowlana grupa, jak co roku, zanotowała w IV kwartale wysokie przepływy operacyjne, stąd saldo jej gotówki wzrosło do 213,9 mln zł, czyli poziomu przekraczającego wartość posiadanych zobowiązań odsetkowych. W tych okolicznościach łatwiej przetrawić naruszenie bankowych kowenantów.
  czytaj więcej
 • Erbud chce przekazywać więcej zysku na dywidendę

  11 marca 2019
  Budowlana spółka będzie przekazywać od 30 do 70 proc. skonsolidowanego zysku netto na wypłatę dla akcjonariuszy – wynika ze zmienionej polityki dywidendy.
  czytaj więcej
 • Ogólne zadłużenie Erbudu najwyżej od ponad dekady

  21 listopada 2018

  Całkowite zobowiązania budowlanej grupy wzrosły w III kwartale do 816,7 mln zł i finansowały one 78 proc. jej majątku. Są też dobre wiadomości: poprawa wyniku operacyjnego i pierwsze w tym roku dodatnie przepływy z podstawowej działalności.

  czytaj więcej
 • Erbud naruszył kowenanty kredytowe

  05 września 2018
  W związku z poniesioną w II kwartale stratą budowlana spółka przełamała kredytowe kowenanty w czterech bankach. Na razie Erbudowi udało się porozumieć z dwoma kredytodawcami.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje