środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Śląskie Kamienice planują kolejną emisję obligacji

msd | 08 stycznia 2018
Spółka zamierza pozyskać do 4 mln zł. Ponownie będą to papiery imienne, czyli bez szans na wprowadzenie do giełdowego obrotu.

Warunki emisji nie zostały upublicznione, za wyjątkiem zabezpieczenia, którym ma być hipoteka na co najmniej 120 proc. wartości nominalnej długu oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Ponad cztery miesiące temu Śląskie Kamienice oferowały stałe 7,5 proc. rocznie za obligacje dwuletnie, także zabezpieczone. Kolejną ofertę spółka zamknęła pięć tygodni temu, również były to dwuletnie papiery zabezpieczone, ale wysokość ich oprocentowania nie została ujawniona.

Z ostatniej emisji Śląskie Kamienice pozyskały 3,7 mln zł wobec oferowanych 5 mln zł.

Celem emisji obligacji serii E jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu nieruchomości i bieżącej działalności emitenta – poinformowano.

Śląskie Kamienice zajmują się zakupem kamienic w centrach śląskich miast, ich remontem i późniejszą odsprzedażą lub wynajmem. Od września spółka notowana jest na NewConnect.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje