czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Berg Holding chce sanacji

msd | 09 stycznia 2023
Notowana na NewConnect spółka, której podmiot zależny dopiero co wypuścił nowe obligacje, złożyła do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego Berg Holding tłumaczy kumulacją „niesprzyjających czynników zewnętrznych, wpływających na sytuacją finansową i gospodarczą”. Wśród nich wymienia między innymi ograniczenia w udzielaniu kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych, ograniczenia w kredytowaniu przedsiębiorstw, wzrost kosztów prowadzenia działalności, w tym cen energii, materiałów, a także odsetek od kredytów i obligacji.

„W postępowaniu sanacyjnym emitent będzie dążył do osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli i akcjonariuszy spółki (…) Emitent niezależnie od złożonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, kontynuuje bieżącą działalność operacyjną. W najbliższym czasie spółka planuje wprowadzenie szeregu działań naprawczych mających na celu znaczące ograniczenie kosztów bieżącej działalności; zwiększenie zaangażowania w branżę OZE oraz finalizację sprzedaży posiadanych nieruchomości” – podano w komunikacie.

Tymczasem na około sześć tygodni przed złożeniem sanacyjnego wniosku jedna ze spółek zależnych Berga wyemitowała obligacje o wartości 10,75 mln zł. 

Sam Berg ma zaś do spłaty około 13 mln zł obligacji, wynika z rejestru KDPW. Aczkolwiek spółka niewiele sobie robi z obowiązku aktualizowania informacji tam zawartych (do dziś nie zarejestrowano płatności odsetkowych za okres od września do grudnia). I być może nie ma w tym przypadku. Według jednego z naszych czytelników, Berg Holding miał nie wypłacić kuponu na początku grudnia.

Berg Holding to notowana na NewConnect spółka, powstała na bazie dawnych Śląskich Kamienic. Zmianie nazwy towarzyszyło też rozszerzenie profilu działalności o dodatkowe obszary, jak OZE, czy e-commerce. Największym akcjonariuszem Berga, z 24-proc. udziałem w kapitale i głosach na WZA, jest January Cieszewski. 

Na początku marca wygasać będą warte 4 mln zł obligacje kontrolowanej przez Berga spółki Śląskie Kamienice na Kozielskiej. Jak pisaliśmy w 2021 r., papiery te zostały wyemitowane w ramach publicznej oferty, aby spółka mogła sfinansować zakup kamienicy od… Berga, o czym jednak nie informowano w dokumencie ofertowym. 

Więcej wiadomości o Berg Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium