czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Dwie spółki Berga wnioskują o sanację

msd | 30 marca 2023
Kontrolowane przez Berg Holding spółki Śląskie Kamienice oraz Śląskie Kamienice na Kozielskiej złożyły do katowickiego sądu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

W ślad za Bergiem należące do niego nieruchomościowe spółki chcą się schronić przed wierzycielami pod parasolem postępowania restrukturyzacyjnego. Wśród przyczyn swoich problemów zgodnie wymieniają między innymi zastój na rynku kredytów hipotecznych, ograniczone możliwości kredytowania przedsiębiorstw, czy wzrost kosztów prowadzenia działalności, także w zakresie odsetek od zadłużenia.

Jak wskazano, otwarcie postępowania sanacyjnego ma „umożliwić osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli i jedynego akcjonariusza, m.in. poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności”.  

1 marca Śląskie Kamienice na Kozielskiej nie spłaciły papierów dłużnych o wartości nominalnej 4 mln zł. Problemy z obsługą świeżego obligacyjnego długu mają też Śląskie Kamienice. W drugiej połowie listopada spółka uplasowała bowiem papiery na 10,8 mln zł. Już kilka dni później kontrolujący ją Berg Holding nie wypłacił kuponu od obligacji, powtarzając to później także na kilku innych seriach, by w końcu 5 stycznia złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Same Śląskie Kamienice nie dały zaś rady wypłacić nawet pierwszego kuponu, przypadającego w lutym. I jak wynika z komunikatu administratora zabezpieczeń, spółka nie ustanowiła hipoteki w określonym warunkami emisji terminie.

Oprócz Berga, Śląskich Kamienic oraz Śląskich Kamienic na Kozielskiej obligacyjne zadłużenie przestała obsługiwać też wchodząca w skład holdingu spółka Hornigold Reit, o czym pisaliśmy na łamach Obligacje.pl przed tygodniem.

Więcej wiadomości o Berg Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium