środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Śląskie Kamienice pozyskały 3,27 mln zł z emisji obligacji

msd | 06 marca 2018
Cała oferta papierów dłużnych serii E warta była do 4 mln zł. Są to obligacje imienne, więc spółka nie zamierza wprowadzić ich do obrotu na Catalyst.

Warunki nowej emisji nie są publicznie znane, za wyjątkiem zabezpieczenia, na które wybrano hipotekę do co najmniej 120 proc. wartości nominalnej długu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Zamkniętą właśnie emisję Śląskie Kamienice zapowiadały dwa miesiące temu. W międzyczasie spółka zdążyła też poinformować o kolejnej ofercie, tym razem do 1 mln zł.

Śląskie Kamienice zajmują się zakupem kamienic w centrach śląskich miast, ich remontem i późniejszą odsprzedażą lub wynajmem. Od września ubiegłego roku spółka notowana jest na NewConnect.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje