środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Śląskie Kamienice pozyskały 3,7 mln zł

msd | 27 grudnia 2017
W ramach prywatnej emisji obligacji spółka ubiegała się o 5 mln zł. Uplasowane papiery serii D1 nie trafią do obrotu na Catalyst.

Przydzielone obligacje mają dwuletni okres spłaty i zostały zabezpieczone hipoteką do 120 proc. oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Wysokość kuponu nie została natomiast upubliczniona. Za papiery przydzielone trzy miesiące temu, także dwuletnie zabezpieczone, Śląskie Kamienice płacą stałe 7,5 proc. rocznie.

Sam przydział nowych obligacji serii D1 nastąpić miał 1 grudnia, o czym spółka informuje jednak z opóźnieniem.

Nowy dług Śląskich Kamienic nie trafi do giełdowego obrotu, są to bowiem papiery imienne.

Śląskie Kamienice zajmują się zakupem kamienic w centrach śląskich miast, ich remontem i późniejszą odsprzedażą lub wynajmem. Od września spółka notowana jest na NewConnect.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje