piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Śląskie Kamienice pozyskały 3 mln zł z publicznej oferty obligacji

msd | 06 grudnia 2018
Notowana na NewConnect spółka uplasowała dwuletnie papiery dłużne serii L1, za które zobowiązuje się płacić stałe 7 proc. w skali roku.

Spółka zajmująca się zakupem kamienic, ich renowacją i odsprzedażą uplasowała w całości warte 3 mln zł obligacje, które były przedmiotem publicznej oferty trwającej od 29 października do 5 grudnia. Pozyskane środki, jak podają Śląskie Kamienice, trafią na bieżącą działalność, w tym na zakup nowych nieruchomości, a także remonty budynków, będących własnością spółki.

Zabezpieczeniem wyemitowanych obligacji ma być hipoteka na pierwszym miejscu na udziale spółki w wysokości 764/1000 w nieruchomości położonej w Katowicach. Na razie według czerwcowej wyceny rynkowa wartość tego udziału to 4,48 mln zł, ale według biegłego w przyszłości – po modernizacji – ma wzrosnąć do 9,44 mln zł.

Wyemitowane obligacje mają jednostkowy nominał na poziomie 10 tys. zł. Papiery nie trafią do obrotu na Catalyst.

Śląskie Kamienice regularnie plasują nowy dług w ofertach prywatnych. Od 2013 r. spółka wyemitowała 37 serii obligacji (część już wykupiła), z czego w tym roku wypuściła ich dotychczas 10 na łączną kwotę ponad 18 mln zł. I właśnie mnogość emisji, jak przyznała spółka w dokumencie informacyjnym papierów serii L1, uniemożliwia precyzyjne wskazanie źródeł spłaty poszczególnych serii. Emitent przyznał jednocześnie, że „pozyskuje środki na spłatę obligacji z przychodów ze swojej działalności oraz z emisji kolejnych serii obligacji i z kredytów bankowych”.

Emisja Śląskich Kamienic prowadzona była bez udziały firmy inwestycyjnej.

Więcej wiadomości o Śląskie Kamienice S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje