wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Spadek aktywności drobnych inwestorów na Catalyst

msd | 08 marca 2019
Przy tylko nieznacznym spadku wartości sesyjnych obrotów obligacjami korporacyjnymi na GPW liczba zawartych nimi transakcji wyniosła w lutym tylko 4,9 tys. wobec prawie 6 tys. miesiąc wcześniej i ponad 6,6 tys. przed rokiem.

Wartość sesyjnych obrotów firmowym długiem wyniosła w lutym 163,9 mln zł wobec 166,7 mln zł w styczniu oraz 171,4 mln zł rok wcześniej – wynika z najnowszych statystyk Giełdy Papierów Wartościowych. Przy nieznacznym spadku wartości handlu (2 proc. m/m i 4 proc. r/r) znacznie szybciej topniała liczba zawartych transakcji. Inwestorzy zrealizowali ich 4,9 tys., czyli o 17 proc. mniej niż w styczniu i 26 proc. mniej niż przed rokiem.

Spadek transakcyjności mógł dotyczyć przede wszystkim najdrobniejszych inwestorów, o czym świadczy niewielka zmiana samych obrotów. Wskutek tego średnia wartość pojedynczej transakcji wyniosła 33,2 tys. zł w lutym wobec 28 tys. zł w styczniu i 25,9 tys. zł przed rokiem. 

Po raz ostatni niższą liczbę zawartych transakcji odnotowano w nieodległej przeszłości, bo w grudniu ubiegłego roku (4,7 tys. operacji). Wówczas jednak obroty wyniosły tylko 108,1 mln zł, co naturalnie wiązać można z układem kalendarza (tylko 17 sesji). W całym 2018 r. średniomiesięczna liczba transakcji korporacyjnym długiem sięgała jednak 6,4 tys.

Utrzymanie poziomu obrotów przy tak wyraźnym spadku aktywności ze strony najdrobniejszych inwestorów prawdopodobnie wiązać można z wyraźnym wzrostem transakcyjności na obligacjach banków. Z grona długu o najwyższych obrotach coraz częściej wypadają bowiem emisje pochodzące z ofert publicznych, zastępują je zaś właśnie papiery dłużne banków, będące głównie w portfelach inwestorów instytucjonalnych.

Na 10 serii obligacji o najwyższych obrotach w lutym aż osiem przypadało na podporządkowany dług wyemitowany przez banki i PZU. Papierami ostatniej ze spółek (PZU0727) zawarto transakcje na kwotę 28,8 mln zł. Drugie miejsce przypadało obligacjom Santandera (SPL0428 – 16,8 mln zł), trzecie zaś papierom PKO BP (PKO0827 – 12,3 mln zł).

Poza podporządkowanym długiem PZU i banków do pierwszej dziesiątki załapały się jeszcze pochodzące z emisji publicznych obligacje Orlenu (PK10622 – 4,6 mln zł) oraz Kruka (KRU0521 – 3,5 mln zł).

Jak wynika z obliczeń Obligacje.pl, w lutym udział sesyjnych obrotów obligacjami pochodzącymi z emisji publicznych spadł w okolice 30 proc., co było najniższym wynikiem od grudnia 2017 r., a nawet dłużej, jeśli pominąć transakcje realizowane na rynku hurtowym BondSpot.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Arctic Paper miał stratę w IV kwartale

  19 marca 2019
  Producent papieru zanotował 21,4 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i 30,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kwartale. Nieco poprawił natomiast przepływy operacyjne względem poprzednich trzech kwartałów. Niezależnie od tego, bankowy kowenant wyliczany właśnie w oparciu o cashflow pozostawał naruszony.
  czytaj więcej
 • Zadłużenie MLP Group systematycznie rośnie

  19 marca 2019
  Zysk operacyjny dewelopera powierzchni magazynowych wzrósł w ubiegłym roku prawie trzykrotnie, na co istotny wpływ miała jednak aktualizacja wycen nieruchomości. Cash flow operacyjny spadł do 36 mln zł, co przy 195,5 mln zł nakładów inwestycyjnych wymagało dalszego wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Główny akcjonariusz GetBacku wzywa Idea Bank do rozmów ws. zaspokojenia szkody

  08 marca 2019
  Idea Money, spóła zależna Idea Banku, otrzymała od będącego dominującym akcjonariuszem wrocławskiego windykatora DNLD wezwanie do „rozpoczęcia rozmów ugodowych zmierzających do zaspokojenia bliżej nieokreślonej szkody”. Bank nie przystąpi do rozmów.
  czytaj więcej
 • Dom Development z rekordami wyników i dywidendy

  07 marca 2019
  Deweloper wypracował w ubiegłym roku 227 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Na wypłatę dla akcjonariuszy trafi zaś prawdopodobnie 226,9 mln zł. Wierzyciele wciąż spać mogą jednak spokojnie.
  czytaj więcej

Emisje