wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

Spadek aktywności drobnych inwestorów na Catalyst

msd | 08 marca 2019
Przy tylko nieznacznym spadku wartości sesyjnych obrotów obligacjami korporacyjnymi na GPW liczba zawartych nimi transakcji wyniosła w lutym tylko 4,9 tys. wobec prawie 6 tys. miesiąc wcześniej i ponad 6,6 tys. przed rokiem.

Wartość sesyjnych obrotów firmowym długiem wyniosła w lutym 163,9 mln zł wobec 166,7 mln zł w styczniu oraz 171,4 mln zł rok wcześniej – wynika z najnowszych statystyk Giełdy Papierów Wartościowych. Przy nieznacznym spadku wartości handlu (2 proc. m/m i 4 proc. r/r) znacznie szybciej topniała liczba zawartych transakcji. Inwestorzy zrealizowali ich 4,9 tys., czyli o 17 proc. mniej niż w styczniu i 26 proc. mniej niż przed rokiem.

Spadek transakcyjności mógł dotyczyć przede wszystkim najdrobniejszych inwestorów, o czym świadczy niewielka zmiana samych obrotów. Wskutek tego średnia wartość pojedynczej transakcji wyniosła 33,2 tys. zł w lutym wobec 28 tys. zł w styczniu i 25,9 tys. zł przed rokiem. 

Po raz ostatni niższą liczbę zawartych transakcji odnotowano w nieodległej przeszłości, bo w grudniu ubiegłego roku (4,7 tys. operacji). Wówczas jednak obroty wyniosły tylko 108,1 mln zł, co naturalnie wiązać można z układem kalendarza (tylko 17 sesji). W całym 2018 r. średniomiesięczna liczba transakcji korporacyjnym długiem sięgała jednak 6,4 tys.

Utrzymanie poziomu obrotów przy tak wyraźnym spadku aktywności ze strony najdrobniejszych inwestorów prawdopodobnie wiązać można z wyraźnym wzrostem transakcyjności na obligacjach banków. Z grona długu o najwyższych obrotach coraz częściej wypadają bowiem emisje pochodzące z ofert publicznych, zastępują je zaś właśnie papiery dłużne banków, będące głównie w portfelach inwestorów instytucjonalnych.

Na 10 serii obligacji o najwyższych obrotach w lutym aż osiem przypadało na podporządkowany dług wyemitowany przez banki i PZU. Papierami ostatniej ze spółek (PZU0727) zawarto transakcje na kwotę 28,8 mln zł. Drugie miejsce przypadało obligacjom Santandera (SPL0428 – 16,8 mln zł), trzecie zaś papierom PKO BP (PKO0827 – 12,3 mln zł).

Poza podporządkowanym długiem PZU i banków do pierwszej dziesiątki załapały się jeszcze pochodzące z emisji publicznych obligacje Orlenu (PK10622 – 4,6 mln zł) oraz Kruka (KRU0521 – 3,5 mln zł).

Jak wynika z obliczeń Obligacje.pl, w lutym udział sesyjnych obrotów obligacjami pochodzącymi z emisji publicznych spadł w okolice 30 proc., co było najniższym wynikiem od grudnia 2017 r., a nawet dłużej, jeśli pominąć transakcje realizowane na rynku hurtowym BondSpot.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje