poniedziałek, 25 października 2021

Newsroom

Spłaty w Kruku przekroczyły 1 mld zł; zapisy w publicznej emisji zredukowane

ems | 09 lipca 2021
W II kwartale Kruk zanotował 554 mln zł spłat, a w całym I półroczu 1,07 mld zł, co oznaczało wzrost odpowiednio o 33 proc. i 19 proc. r/r i ustanowienie historycznych rekordów grupy.

W porównaniu do I kwartału spłaty wzrosły o 8 proc. – przypomniał Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

W II kwartale Kruk zainwestował 484 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 2,8 mld zł. Najwięcej grupa zainwestowała w Polsce, ale kupowała wierzytelności również we Włoszech, Hiszpanii, Rumunii, Czechach i na Słowacji. W całym I półroczu inwestycje wyniosły 644 mln zł. 

Jednocześnie Kruk poinformował też, że popyt na jego obligacje oferowane w ramach publicznej emisji sięgnął 158,3 mln zł wobec wartości oferowanych obligacji ustalonej na 65 mln zł. Zapisy zredukowano o 59 proc.

Wcześniej, na przełomie maja i czerwca Kruk przeprowadził publiczną emisję wartą 70 mln zł, a zapisy sięgnęły wówczas 97,5 mln zł. Warunki obydwu emisji były takie same (pięcioletnie papiery oprocentowane na 4 proc.), zmienił się natomiast skład oferujących – BM Pekao zastąpiło BM PKO BP.

Pod koniec czerwca Kruk uplasował też emisję wartą 330 mln zł wśród inwestorów instytucjonalnych. W tym wypadku papiery miały sześcioletni termin wykupu, a oprocentowanie oparto o WIBOR 3M, powiększony o 3,7 pkt proc. marży.

Na Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji Kruka. Czerwcowa emisja publiczna wyceniana jest na 4 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

 • UKNF kręci bat na windykatorów bez własnego TFI

  12 października 2021
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego chce ograniczenia katalogu podmiotów, które mogą zarządzać portfelami funduszy inwestycyjnych. Wejście w życie proponowanych zmian uderzyłoby przede wszystkim w windykatorów, którzy nie posiadają własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
  czytaj więcej
 • Kruk ściągnął od dłużników 550 mln zł w III kw.

  08 października 2021
  Po trzech kwartałach tego roku windykacyjna grupa notowała prawie 1,62 mld zł wpłat wobec 1,35 mld zł przed rokiem. Nakłady na wierzytelności rosły natomiast ponad ośmiokrotnie, do 933 mln zł.
  czytaj więcej
 • Kruk zwiększył wartość dostępnego finansowania bankowego

  24 września 2021
  Windykator zawarł z bankami aneks zwiększający wartość dostępnego kredytu z 235 do 273 mln euro, a także wydłużający dostępność finansowania o 12 miesięcy.
  czytaj więcej
 • Kruk postawi na finansowanie bankowe

  09 września 2021
  Po zainwestowaniu 644 mln zł w sześć miesięcy, całoroczny cel nakładów na poziomie 1 mld zł windykator uznaje już za niewystarczająco ambitny. Stosunkowo niskie zadłużenie ma rosnąć, ale priorytetem Kruka będzie raczej finansowanie w bankach. Publiczne emisje obligacji są na razie mało prawdopodobne.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje