wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

Spłaty w Kruku przekroczyły 1 mld zł; zapisy w publicznej emisji zredukowane

ems | 09 lipca 2021
W II kwartale Kruk zanotował 554 mln zł spłat, a w całym I półroczu 1,07 mld zł, co oznaczało wzrost odpowiednio o 33 proc. i 19 proc. r/r i ustanowienie historycznych rekordów grupy.

W porównaniu do I kwartału spłaty wzrosły o 8 proc. – przypomniał Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

W II kwartale Kruk zainwestował 484 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 2,8 mld zł. Najwięcej grupa zainwestowała w Polsce, ale kupowała wierzytelności również we Włoszech, Hiszpanii, Rumunii, Czechach i na Słowacji. W całym I półroczu inwestycje wyniosły 644 mln zł. 

Jednocześnie Kruk poinformował też, że popyt na jego obligacje oferowane w ramach publicznej emisji sięgnął 158,3 mln zł wobec wartości oferowanych obligacji ustalonej na 65 mln zł. Zapisy zredukowano o 59 proc.

Wcześniej, na przełomie maja i czerwca Kruk przeprowadził publiczną emisję wartą 70 mln zł, a zapisy sięgnęły wówczas 97,5 mln zł. Warunki obydwu emisji były takie same (pięcioletnie papiery oprocentowane na 4 proc.), zmienił się natomiast skład oferujących – BM Pekao zastąpiło BM PKO BP.

Pod koniec czerwca Kruk uplasował też emisję wartą 330 mln zł wśród inwestorów instytucjonalnych. W tym wypadku papiery miały sześcioletni termin wykupu, a oprocentowanie oparto o WIBOR 3M, powiększony o 3,7 pkt proc. marży.

Na Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji Kruka. Czerwcowa emisja publiczna wyceniana jest na 4 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje