piątek, 30 września 2022

Newsroom

Spółka zależna Murapolu wypuściła obligacje

msd | 19 stycznia 2018
Partner, podmiot pośrednio zależny od Murapolu, pozyskał 40 mln zł z wartej do 50 mln zł oferty papierów dłużnych serii A.

Obligacje mają trzyletni okres spłaty i stały kupon, którego wysokości nie ujawniono. Zabezpieczeniem długu jest poręczenie do 60 mln zł udzielone przez Murapol.

Pozostałe warunki emisji obligacji nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych – napisano w komunikacie. Spółka nie informuje natomiast o zamiarze wprowadzenia długu na Catalyst.

Partner zajmuje się generalnym wykonawstwem. Jest spółką zależną Abadon Real Estate, którego dominującym akcjonariuszem jest Murapol.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. Rynek wycenia je nieco powyżej nominału.

W I połowie stycznia Murapol pozyskał 4,99 mln zł z emisji 39-miesięcznych obligacji, które nie trafią do giełdowego obrotu.

Tydzień temu agencja EuroRating utrzymała ocenę Murapolu na poziomie BB z perspektywą stabilną.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje