poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Spółka zależna R.Power ma umowę na emisję obligacji

ems | 10 lipca 2024
Holenderska spółka zależna R.Power, właściciela farm fotowoltaicznych w Polsce, ma umowę na emisję obligacji w formule private debt. Kwotę emisji ustalono na 30 mln EUR.

Kwota emisji może wzrosnąć do 40 mln EUR za zgodą obligatariuszy. Termin zapadalności obligacji ustalono na 36 miesięcy, ale może on zostać wydłużony do 60 miesięcy.

W ostatnich tygodniach R.Power jest bardzo aktywne w kwestii pozyskiwania finansowania. Na początku lipca spółka informowała o zawarciu umów finansowania dla spółek zależnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wartość umowy ustalono na 231 mln zł.

Z kolei w czerwcu grupa informowała o emisji akcji skierowanej do Europejskiego Banku Odbudowy i Funduszu Trójmorze na kwotę 25 mln EUR. W ub.r. Fundusz Trójmorze dokapitalizował R.Power kwotą 150 mln EUR.

Mimo to dług netto grupy (1,32 mld EUR) przekraczał kapitał własny 2,1x, zaś koszty obsługi zadłużenia dwukrotnie przekraczały zysk operacyjny wypracowany w 2023 r.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji R.Power zasymilowane pod jednym kodem RPO0626. Rynek wycenia je na 102 proc., co daje im 9,6 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst