piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Sprawozdania finansowe możemy poznać później

msd | 30 marca 2020
UKNF i resortu finansów chcą, aby spółki dostały dodatkowe dwa miesiące na przygotowanie sprawozdań finansowych za 2019 r. oraz pierwszy kwartał 2020 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Finansów proponują wydłużenie terminów sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji sprawozdań finansowych. Spółki publiczne „w celu ułatwienia wywiązywania się z obowiązków regulacyjnych” mogą dostać dodatkowe dwa miesiące. Przesunięciu miałby tez ulec termin przeprowadzenia ZWZ oraz zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

W aktualnie obowiązującym reżimie prawnym spółki notowane na głównym parkiecie GPW zobowiązane są opublikować raporty roczne do 30 kwietnia, a sprawozdania a pierwszy kwartał do 1 czerwca. 

Propozycje UKNF i MF dają także dodatkowe dwa miesiące na sporządzenie sprawozdań Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych oraz firmom inwestycyjnym.

Wydłużenie terminów na przygotowanie i publikację sprawozdań to jedna z propozycji UKNF zawartych w Pakiecie Impulsów Nadzorczych, które znalazły się w specustawie dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej, zatwierdzonej przez Sejm w sobotę nad ranem.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje