wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Sprawozdania finansowe możemy poznać później

msd | 30 marca 2020
UKNF i resortu finansów chcą, aby spółki dostały dodatkowe dwa miesiące na przygotowanie sprawozdań finansowych za 2019 r. oraz pierwszy kwartał 2020 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Finansów proponują wydłużenie terminów sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji sprawozdań finansowych. Spółki publiczne „w celu ułatwienia wywiązywania się z obowiązków regulacyjnych” mogą dostać dodatkowe dwa miesiące. Przesunięciu miałby tez ulec termin przeprowadzenia ZWZ oraz zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

W aktualnie obowiązującym reżimie prawnym spółki notowane na głównym parkiecie GPW zobowiązane są opublikować raporty roczne do 30 kwietnia, a sprawozdania a pierwszy kwartał do 1 czerwca. 

Propozycje UKNF i MF dają także dodatkowe dwa miesiące na sporządzenie sprawozdań Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych oraz firmom inwestycyjnym.

Wydłużenie terminów na przygotowanie i publikację sprawozdań to jedna z propozycji UKNF zawartych w Pakiecie Impulsów Nadzorczych, które znalazły się w specustawie dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej, zatwierdzonej przez Sejm w sobotę nad ranem.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • GPW przymknie oko na publikację sprawozdań po terminie

  22 kwietnia 2020
  Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect i Catalyst dostały dodatkowe dwa miesiące na publikację sprawozdań rocznych za 2019 r. Te pierwsze będą też miały dodatkowe 45 dni na przekazanie raportów za I kwartał tego roku.
  czytaj więcej
 • Zdalne zgromadzenia obligatariuszy już możliwe

  20 kwietnia 2020
  W życie weszła zmiana w ustawie o obligacjach, która zakłada, że udział w zgromadzeniach obligatariuszy jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile tylko warunki emisji wyraźnie tego nie zakazują.
  czytaj więcej
 • Najbliższe sprawozdania finansowe nawet o dwa miesiące później

  09 kwietnia 2020
  Spółki giełdowe dostały dodatkowe dwa miesiące na przygotowanie raportów za 2019 r. oraz I kwartał 2020 r. Nie dotyczy to jednak podmiotów z NewConnect i większości spółek notowanych tylko na rynku obligacji Catalyst.
  czytaj więcej
 • Nadchodzą zdalne zgromadzenia obligatariuszy

  08 kwietnia 2020
  W ustawie o obligacjach znajdzie się doprecyzowanie mówiące o możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zmiany mogą też objąć warunki sprawozdań załączanych do propozycji nabycia obligacji, wynika z projektu ustawy uzupełniającej tzw. tarczę antykryzysową.
  czytaj więcej

Emisje