czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Statima nie rozważa postępowania restrukturyzacyjnego ani upadłości

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 06 lutego 2019
Windykacyjna spółka, która ponad tydzień temu nie wykupiła obligacji, liczy – jak usłyszeliśmy od jej prezesa – na pozytywne zakończenie rozmów z zagranicznymi inwestorami. Administrator zastawu na razie nie planuje natomiast zdecydowanych działań wobec emitenta.

28 stycznia minął termin wykupu wartych 1,66 mln zł papierów dłużnych windykacyjnej Statimy, która specjalizuje się w dochodzeniu wierzytelności komunikacyjnych. Spółka utrzymuje jednak, że zamierza naprostować płynnościowe problemy, a niezbędna pomoc miałaby przyjść z zagranicy.

- Spółka prowadzi rozmowy z grupą inwestorów z zagranicy w przedmiocie ich zaangażowania finansowego w spółkę i jej działalność operacyjną. Przedmiotowe rozmowy znajdują się w decydującej fazie – poinformował Obligacje.pl Michał Konieczny, prezes Statimy.

Prowadzonymi z inwestorami rozmowami spółka próbuje też uspokoić właścicieli niewykupionych w terminie obligacji serii A, którzy się do niej zgłaszają. 

Na razie Statima nie spłaciła jednej serii obligacji, ale już 12 kwietnia będzie musiała się zmierzyć z kolejnym wykupem, tym razem o wartości 3,53 mln zł. Później zaś, w październiku i grudniu, przypadać będą jeszcze trzy kolejne wykupy, warte łącznie 3,75 mln zł. Ze Statimy słyszymy jednak zapewnienia, że po naprostowaniu aktualnych problemów z płynnością później będzie już tylko lepiej.

- Po pozytywnym zamknięciu rozmów z inwestorami, wykupieniu obligacji serii A i B, i prowadząc bieżącą działalność operacyjną spółka nie dostrzega zagrożenia związanego nie wykupieniem obligacji serii C, D i E – przekonuje prezes Konieczny.

O przejściowym charakterze problemów ma też świadczyć fakt, że „spółka nie rozważa składania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a tym bardziej wniosku o ogłoszenie upadłości”.

Dość powściągliwy jest też na razie Miłosz Surdziel, radca prawny z kancelarii KMS Legal, która pełni funkcję administratora zastawu dla niewykupionych obligacji serii A. Papiery te zabezpieczono na zbiorze wierzytelności, ale – jak usłyszeliśmy od administratora – na razie nie planuje on windykacji „na twardo”. Innymi słowy, przejęcie przedmiotu zabezpieczenia jeszcze nie wchodzi w grę. Zresztą, jak zaznacza administrator, nie wnoszą o to obligatariusze Statimy. Póki co, administrator miał się więc spotkać ze spółką oraz poprosić o pisemne wyjaśnienie przyczyn problemów oraz planów ich rozwiązania.

Niewykupione w terminie obligacje serii A oferowane były za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego. Podobnie, jak i kolejna emisja, tym razem publiczna, która wygasa w kwietniu.

Najbliższymi do wykupu papierami STA0419 po raz ostatnio handlowano we wtorek po 94 proc. nominału. Aktualnie kwotowane są one natomiast na 76/93,5 proc. (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Statima S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje