sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Statystyki postępowań prospektowych zejdą do podziemi

Michał Sadrak | 29 marca 2022
Począwszy od kwietnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przestanie publikować informacje o toczących się postępowaniach o zatwierdzenie prospektu, w tym także tych dotyczących emisji obligacji.

Od 1 kwietnia UKNF nie będzie ujawniać statystyk nowych postępowań prospektowych aż do czasu wydania decyzji o zatwierdzeniu prospektu. Jak tłumaczy Urząd, zmiany te mają odpowiadać na oczekiwania podmiotów doradzających i pośredniczących w ofertach publicznych. Przy czym dotyczy to głównie emisji akcji, a postępowania o zatwierdzenie prospektu dla papierów dłużnych będą utrzymywane w tajemnicy niejako przy okazji.

- Urząd KNF przekazując do publicznej wiadomości informacje stara się uwzględniać zarówno potrzeby informacyjne szeroko rozumianej opinii publicznej, jak również oczekiwania emitentów (wyrażone przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem doradców). Nie zawsze emitenci zainteresowani są wcześniejszym upublicznianiem informacji o złożonym w UKNF prospekcie. Szczególnie dotyczy to emitentów zamierzających przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną, tzw. IPO. Ujawnienie tej informacji nie musi być bowiem zgodne z przyjętą przez emitentów i ich doradców strategią budowania relacji inwestorskich i procesem przeprowadzania oferty publicznej – poinformował Obligacje.pl Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Jak tłumaczy, zmiany zasad w publikacji statystyk postępowań prospektowych mają umożliwić emitentom „podjęcie suwerennej decyzji o momencie i zakresie publikacji informacji o złożonym prospekcie”. Innymi słowy, to od spółek, a nie od Urzędu, zależeć będzie, czy i kiedy poinformują o toczących się postępowaniach prospektowych. 

- Zapewne wielu z nich (emitentów – red.), tak jak to się dzieje aktualnie, zdecyduje się na publikację informacji o złożonym wniosku w dniu jego złożenia, ale najważniejsze jest to, że będzie to ich wybór i do ich uznania będzie należało kiedy i jak to zrobią. A więc informacje będą dostępne na rynku, w niektórych przypadkach zmieni się tylko moment jej publikacji – argumentuje rzecznik KNF. 

Do czas zatwierdzenia prospektu UKNF nie będzie więc przekazywał informacji na temat otrzymanych wniosków o zatwierdzenie prospektu. W zamian raz na kwartał zamierza natomiast publikować zbiorczą statystykę o toczących się postępowaniach w podziale na akcje, obligacje i certyfikaty inwestycyjne.

W ubiegłym roku KNF zatwierdziła 27 prospektów emisyjnych, w tym dziewięć dotyczyło instrumentów dłużnych (osiem prospektów obligacyjnych i jeden dla listów zastawnych).

W całym 2021 r. podczas 11 publicznych emisji obligacji przeprowadzonych na podstawie prospektów sześciu emitentów pozyskało w sumie 303,8 mln zł. Tymczasem tylko od początku tego roku siedem spółek pozyskało z emisji publicznych łącznie 363,9 mln zł i wynik ten byłby jeszcze sporo lepszy, gdyby nie rynkowa sytuacja spowodowana atakiem Rosji na Ukrainę.  

Komentarz Obligacje.pl

Gdy po wielu latach i kilku mniejszych, czy większych aferach w końcu udało się doprowadzić do zwiększenia przejrzystości rynku korporacyjnego długu (m.in. wprowadzono obowiązek dematerializacji i rejestracji w KDPW oraz uruchomiono Rejestr Zobowiązań Emitentów), UKNF robi krok w tył rezygnując z publikowania bieżących statystyk postępowań prospektowych aż do czasu zatwierdzenia dokumentu. I wydaje się, że robi to z pobudek kompletnie niezwiązanych z obligacjami, po prostu odpowiadając na oczekiwania płynące z zupełnie innej strony rynku finansowego. Dodajmy, oczekiwania emitentów, ich doradców i oferujących, nie zaś samych inwestorów.

Nie szukając daleko, według nowych reguł, w ogóle nie dowiedzielibyśmy się, że kiedykolwiek publiczne emisje obligacji planowały na przykład spółki PKO Leasing, czy PCC MCAA, wobec których postępowanie prospektowe umorzono. Podobnie, jak nie wiedzielibyśmy o zawieszeniu postępowania – znanej przecież – Victorii Dom, czy o postępowaniach przeciągających się nawet do kilkunastu miesięcy (np. PragmaGO), co też samo w sobie może być dla rynku interesującą informacją, niekoniecznie stanowiącą od razu krytykę działań UKNF.

 

Więcej wiadomości kategorii Prawo