wtorek, 22 maja 2018

Newsroom

Systematycznie rośnie popyt na obligacje skarbowe

msd | 13 czerwca 2017
Majowa sprzedaż detalicznych papierów dłużnych, po trzecim z rzędu wzroście, wyniosła 599,5 mln zł. Ponownie rośnie zainteresowanie stałokuponowymi dwulatkami.

Odnotowany w ubiegłym miesiącu popyt był o 118,4 proc. wyższy niż przed rokiem i o 16,1 proc. wyższy niż w kwietniu. Ogółem był to najlepszy wynik od października ubiegłego roku, gdy wysoka sprzedaż wynikała z zamiany wygasającej wówczas jednorazowej emisji na nowe papiery (870,3 mln zł sprzedaży w tym 601,9 mln zł zamiany).

Po pięciu miesiącach tego roku łączna sprzedaż papierów skarbowych sięga 2,5 mld zł i jest o 30,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na razie Ministerstwo Finansów ma więc podstawy by oczekiwać pobicia zeszłorocznego wyniku w wysokości 4,6 mld zł, po cichu może też liczyć, że uda się zbliżyć do wyniku z kryzysowego 2008 r., gdy inwestorom detalicznym sprzedano papiery skarbowe za 6,2 mld zł.

Sprzedaż standardowych obligacji oszczędnościowych

Źródło: www.mf.gov.pl.

W strukturze majowej sprzedaży dostrzec można wzrost zainteresowania dwuletnimi papierami stałokuponowymi (277,7 mln zł popytu), które w ostatnich miesiącach traciły na rzecz czteroletnich obligacji indeksowanych wskaźnikiem inflacji. Sprzedaż tych ostatnich wyniosła w maju 250 mln zł i nominalnie wciąż była wyższa niż w poprzednich miesiącach. Niemniej, przeważenie szali w stronę papierów ze stałym oprocentowaniem wiązać można z oczekiwaniami inflacyjnymi, a raczej ugruntowaniem przekonania, iż obecna dynamika poziomu cen nie powinna zmieniać się w sposób istotny.

Wysokie zainteresowanie detalicznymi obligacjami skarbowymi bynajmniej nie przekłada się na wzrost popularności 6- i 12-letnich papierów kierowanych do beneficjentów programu Rodzina 500+. W maju osoby pobierające świadczenie pieniężne na dzieci zainwestowały w dedykowane im obligacje tylko 1,85 mln zł, co było wartością zbliżoną do tej z poprzednich miesięcy. Od wprowadzenia Rodzinnych Obligacji na rynek w październiku ubiegłego roku łączna sprzedaż tego rodzaju długu sięgnęła 18,6 mln zł.

W czerwcu resort finansów oferuje 2,1 proc. rocznie za stałokuponowe dwulatki i 2,2 proc. rocznie w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym za obligacje trzyletnie. W kolejnych okresach wysokość kuponu równa będzie stopie WIBOR 6M. Z kolei papiery 4- i 10-letnie oprocentowane są w pierwszym roku odpowiednio na 2,4 i 2,7 proc., później zaś będzie to 1,25 i 1,5 pkt proc. ponad wysokość wskaźnika inflacji. Podobnie działają 6- i 12-letnie Rodzinne Obligacje, które w pierwszym roku dadzą zarobić 2,8 i 3,2 proc., natomiast później będzie to odpowiednio 1,75 i 2,0 pkt proc. ponad inflację.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje