wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

Szef KNF widzi ryzyko upadłości banków w razie niekorzystnego wyroku TSUE

msd | 12 października 2022
Brak możliwości dochodzenia od klientów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału może kosztować banki około 100 mld zł i prowadzić do destabilizacji systemu, uważa Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF.

Na środę zaplanowano rozprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącą bezumownego korzystania z kapitału w razie unieważnienia umowy. Według Jacka Jastrzębskiego, niekorzystny dla banków wyrok oznaczałby, że klienci mogliby uzyskać „darmowy kredyt”, a same banki zostałyby z kosztem kapitału, który przez lata udostępniały konsumentom. W jego ocenie takie rozstrzygnięcie oznaczałoby dla sektora bankowego około 100 mld zł jednorazowego kosztu.

- Prawdopodobne scenariusze, które się rysują w takiej sytuacji zakładają upadłość jednego, albo nawet kilku dużych banków, a trudności dużych banków pociągają za sobą obciążenia i koszty, które obciążają także banki mniejsze, w tym nieposiadające portfeli kredytów walutowych – powiedział przewodniczący KNF, cytowany przez PAP. 

Jak wyjaśnił, mogłoby dojść do paniki wśród uczestników rynku i zawirowań płynnościowych, a także konieczne mogłyby się okazać dodatkowe obciążenia sektora bankowego związane z zasileniem systemu gwarantowania depozytów. Dalej doszłoby zaś do spadku udzielanego finansowania, co odbiłoby się na gospodarce.

Szef KNF przystąpił do sprawy przed TSUE, gdzie – jak podaje PAP – w środę ma przedstawić swoje stanowisko.

Oczekuje się, że wyrok Trubynału zostanie ogłoszony za sześć do dwunastu miesięcy. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • UKNF stawia na listy zastawne, także dla inwestorów indywidualnych

  17 maja 2023
  Nadzorca chce nałożyć na banki obowiązek zwiększenia finansowania kredytów hipotecznych długoterminowymi instrumentami dłużnymi, co może spowodować konieczność uplasowania nawet 147 mld zł nowych papierów. Polski rynek jest na to za mały, ale UKNF liczy, że w zakup listów zastawnych włączyć mógłby się NBP oraz klienci detaliczni.
  czytaj więcej
 • WIRON i obligacje. Pięć dni przesunięcia

  16 maja 2023

  Narodowa Grupa Robocza zarekomenduje, aby wysokość odsetek płaconych od zmiennokuponowych obligacji opartych o WIBOR ustalać na pięć dni przed płatnością kuponu. Raty kredytów (w tym hipotecznych) mają być zaś obliczane w formule last reset.

  czytaj więcej
 • Polskie obligacje kapitałowe od IV kwartału

  05 maja 2023
  Począwszy od 1 października krajowe banki, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń będą mogły emitować obligacje kapitałowe, szerzej znane jako CoCo bonds. Długo wyczekiwany instrument wystartuje w Polsce akurat, gdy na europejskim rynku przeżywa on kryzys zaufania.
  czytaj więcej
 • UOKiK ponownie ostrzega przed inwestycjami w weksle

  27 kwietnia 2023
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Assay Management oraz zarządzanej przez nią spółce Assay Management ASI, która jest wystawcą weksli. Od lutego w podobnej sprawie prowadzone jest też postępowanie przeciwko Aforti Holding.
  czytaj więcej