wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Transakcja GetBacku z Hoistem jednak mniejsza

msd | 30 kwietnia 2019
Ostateczna wartość sprzedanych przez GetBack wierzytelności na rzecz szwedzkiego Hoista to 359 mln zł wobec zapowiadanych wcześniej 398 mln zł.

Niższą o 39 mln zł wartość transakcji GetBack tłumaczy rozliczeniem odzysków z cedowanych portfeli wierzytelności od dnia wyceny (30 czerwca 2018 r.) oraz poniesionymi kosztami tych odzysków. 

- Zamknięcie transakcji z Hoist to jeden z podstawowych warunków dla zatwierdzenia przez sąd przegłosowanego układu, gdyż zapewnia ona warunki dla wykonania planu spłaty obligatariuszy, jak i jest bardzo ważnym krokiem na drodze do realizacji planu restrukturyzacji GetBack i unormowania sytuacji finansowo-operacyjnej spółki – powiedział Przemysław Dąbrowski, odpowiedzialny za transakcję wiceprezes GetBacku, cytowany w komunikacie prasowym.

- Dodatkowa analiza jakości portfeli, którymi zainteresowany był Hoist, zakończyła się dla nas pomyślnie. Wynegocjowane przez nas warunki transakcji są bardzo dobre – przekonuje także Przemysław Dąbrowski.

Transakcja z Hoistem objęła wierzytelności znajdujące się w funduszach easyDebt NS FIZ (323 mln zł) oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ (36 mln zł). Środki te w większości trafić mają na spłatę zabezpieczonych wierzycieli GetBacku. 

Sprzedaż wierzytelności Hoistowi jest także jednym z kluczowych elementów rozmów z zabezpieczonymi wierzycielami w sprawie redukcji długu, o czym szczegółowo pisaliśmy 9 kwietnia.

Jednym z efektów transakcji ze szwedzkim windykatorem ma też być częściowa spłata notowanych na Catalyst obligacji serii G i H GetBacku, które akurat są zabezpieczone. Hoist zapłaci bowiem za portfele stanowiące zabezpieczenie tych papierów dopiero, gdy zabezpieczenie zostanie zwolnione. 

Na podstawie krótkoterminowej prognozy finansowej, sporządzonej jeszcze o pierwotną wartość transakcji, GetBack oczekiwał wcześniej 93,6 mln zł wpływów w maju, w tym 90,6 mln zł tytułem sprzedaży wierzytelności Hoistowi.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje