wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Trust może przenieść zabezpieczenie na właścicieli niewykupionych obligacji

msd | 28 grudnia 2016
W ramach realizacji układu spółka obecna na Catalyst w latach 2011-2014 chce po Nowym Roku przenieść na obligatariuszy udziały we własności nieruchomości będącej zabezpieczeniem niewykupionych papierów.

Zawarta w formie aktu notarialnego umowa ma zaspokajać całość wierzytelności głównej oraz wszelkie wierzytelności uboczne, wynika z opublikowanego przez Trust ogłoszenia. Konieczne może okazać się jednak zapłacenie VAT-u. W tych samych pismach deweloper informuje też, że rozważa pieniężną spłatę wierzycieli w wysokości – zależnie od serii – 90 lub 100 proc. nominału obligacji, ale z umorzeniem wierzytelności ubocznych. Szczegółów tego drugiego rozwiązania Trust jednak nie podaje. 

Zaplanowane na 4 stycznia zawarcie umowy przeniesienia udziału we własności nieruchomości dotyczyć ma obligacji serii A i C. Warte odpowiednio 22 i 16 mln zł papiery wygasały odpowiednio w czerwcu i grudniu 2014 r. Wcześniej, w grudniu 2013 r., Trust nie wykupił obligacji serii B na 13,66 mln zł.

Wierzyciele Trustu przyjęli układ na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli w marcu 2015 r. Do zatwierdzenia układu doszło w marcu tego roku, zaś jego uprawomocnienie nastąpiło dwa tygodnie temu. W lipcu tego roku pisaliśmy, że co najmniej jeden z obligatariuszy Trustu zdecydował się na zaskarżenie układu.

Wszystkie serie obligacji dewelopera oferował DM BPS. Papiery trafiły m.in. do banków spółdzielczych. Wśród obligatariuszy był też fundusz Copernicusa, czy jedna z warszawskich parafii.

W 2014 r. większość obligacji Trustu zgromadzona była w funduszu Trust FIZ AN, którego certyfikaty posiadali właściciele niewykupionych w terminie papierów. W 2015 r. fundusz przekształcono w BPS Rynku Nieruchomości FIZ AN. Na koniec czerwca tego roku Bank Polskiej Spółdzielczości posiadał w nim ponad 68 proc. udziałów.

Więcej wiadomości o Trust S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje