wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Trzy emisje M.W. Trade trafiły na Catalyst

msd | 09 stycznia 2019
Kontrolowana przez Leszka Czarneckiego spółka wprowadziła do giełdowego obrotu dwu- i trzyletnie obligacje o łącznej wartości 18,1 mln zł, które uplasowano w II połowie ubiegłego roku.

Za wyemitowane w lipcu 2018 r. dwuletnie papiery na 10 mln zł M.W. Trade płaci WIBOR 3M plus 5 pkt proc. Dla uplasowanej w sierpniu emisji dwuletniego długu, tym razem na 1,28 mln zł, marżę podniesiono do 5,03 pkt proc. Natomiast dla wrześniowych trzyletnich papierów o wartości 6,85 mln zł marża wynosi 5,1 pkt proc.

W II połowie ubiegłego roku warunki rynkowe bynajmniej nie sprzyjały. Ale to nie tylko one decydowały o warunkach, kluczem może być kurczący się od trzech lat biznes M.W. Trade, które zajmuje się finansowaniem jednostek medycznych i JST. Warto przypomnieć, że u swego szczytu w 2015 r., spółka emitowała trzyletnie papiery z 2,7 pkt proc. marży i bez zabezpieczenia. Tym razem dług jest zabezpieczony zastawem na wierzytelnościach, a grono inwestorów wydaje się być znacznie bardziej rozdrobnione. Warte 10 mln zł papiery MWT0720 objęło 76 inwestorów, zaś seria MWT0921 na 6,85 mln zł trafiła do 84 inwestorów.

Warunki emisji debiutujących obligacji stanowią, że zobowiązania spółki nie mogą przekroczyć wartości jej majątku, a dywidenda nie może być wyższa od 55 proc. zysku netto. Ponadto w WEO zapisano, że do czasu wykupu długu spółka ma zostać podmiotem pośrednio lub bezpośrednio zależnym od Leszka Czarneckiego.

Warte łącznie 18,1 mln zł papiery M.W. Trade uplasowało w ramach programu do 100 mln zł. Po zamknięciu rzeczonych emisji spółka wypuściła także dwie kolejne serie. W listopadzie i grudniu pozyskała w ten sposób łącznie 4,2 mln zł, o czym można się dowiedzieć z informacji umieszczonych na jej stronie internetowej. 

Do godz. 15.15 nie handlowano żadną z trzech debiutujących serii.

W obrocie na Catalyst znajdują się też cztery starsze emisje M.W. Trade, w tym trzy wygasające w 2019 r. Pierwsze wykupy, każdy na 10 mln zł, czekają spółkę 26 stycznia i 25 lutego. 

Więcej wiadomości o M.W. Trade S.A.

 • M.W. Trade żąda 121,9 mln zł od kluczowego klienta

  29 maja 2019
  Spółka postawiła w stan wymagalności wierzytelności na 121,9 mln zł, ponieważ dowiedziała się, że będący jej kluczowym klientem szpital w Grudziądzu ma zostać przekształcony w spółkę prawa handlowego.
  czytaj więcej
 • Bilans M.W. Trade nadal się zwija

  15 maja 2019
  Aktywa spółki kontrolowanej przez Getin Holding malały już 14 kwartał z rzędu i stanowiły mniej niż trzecią część tego, co w szczytowym momencie. Spieniężenie majątku pozwala na redukcję zadłużenia, ale i prowadzi do znacznie słabszych wyników.
  czytaj więcej
 • M.W. Trade miało 1,4 mln zł straty netto w IV kw.

  29 marca 2019
  Kontrolowana przez Getin Holding spółka po raz pierwszy w swojej ponad 11-letniej obecności na GPW zanotowała kwartalną stratę netto. Wciąż natomiast redukowała zadłużenie. Poprawiła też dopasowanie zapadalności aktywów i zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Bilans M.W. Trade wciąż się zwija

  13 listopada 2018
  Aktywa spółki nieprzerwanie spadają od 12 kwartałów. W ślad za nimi coraz niższe jest też jej zadłużenie. Podobnie jednak, jak i zyski. W III kwartale wynik netto spadł poniżej 1 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje