poniedziałek, 25 marca 2019

Newsroom

Trzy emisje M.W. Trade trafiły na Catalyst

msd | 09 stycznia 2019
Kontrolowana przez Leszka Czarneckiego spółka wprowadziła do giełdowego obrotu dwu- i trzyletnie obligacje o łącznej wartości 18,1 mln zł, które uplasowano w II połowie ubiegłego roku.

Za wyemitowane w lipcu 2018 r. dwuletnie papiery na 10 mln zł M.W. Trade płaci WIBOR 3M plus 5 pkt proc. Dla uplasowanej w sierpniu emisji dwuletniego długu, tym razem na 1,28 mln zł, marżę podniesiono do 5,03 pkt proc. Natomiast dla wrześniowych trzyletnich papierów o wartości 6,85 mln zł marża wynosi 5,1 pkt proc.

W II połowie ubiegłego roku warunki rynkowe bynajmniej nie sprzyjały. Ale to nie tylko one decydowały o warunkach, kluczem może być kurczący się od trzech lat biznes M.W. Trade, które zajmuje się finansowaniem jednostek medycznych i JST. Warto przypomnieć, że u swego szczytu w 2015 r., spółka emitowała trzyletnie papiery z 2,7 pkt proc. marży i bez zabezpieczenia. Tym razem dług jest zabezpieczony zastawem na wierzytelnościach, a grono inwestorów wydaje się być znacznie bardziej rozdrobnione. Warte 10 mln zł papiery MWT0720 objęło 76 inwestorów, zaś seria MWT0921 na 6,85 mln zł trafiła do 84 inwestorów.

Warunki emisji debiutujących obligacji stanowią, że zobowiązania spółki nie mogą przekroczyć wartości jej majątku, a dywidenda nie może być wyższa od 55 proc. zysku netto. Ponadto w WEO zapisano, że do czasu wykupu długu spółka ma zostać podmiotem pośrednio lub bezpośrednio zależnym od Leszka Czarneckiego.

Warte łącznie 18,1 mln zł papiery M.W. Trade uplasowało w ramach programu do 100 mln zł. Po zamknięciu rzeczonych emisji spółka wypuściła także dwie kolejne serie. W listopadzie i grudniu pozyskała w ten sposób łącznie 4,2 mln zł, o czym można się dowiedzieć z informacji umieszczonych na jej stronie internetowej. 

Do godz. 15.15 nie handlowano żadną z trzech debiutujących serii.

W obrocie na Catalyst znajdują się też cztery starsze emisje M.W. Trade, w tym trzy wygasające w 2019 r. Pierwsze wykupy, każdy na 10 mln zł, czekają spółkę 26 stycznia i 25 lutego. 

Więcej wiadomości o M.W. Trade S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje