poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Układ EuCO zatwierdzony przez sąd

msd | 28 czerwca 2024
Sąd Rejonowy w Legnicy zatwierdził układ Europejskiego Centrum Odszkodowań, wynika z obwieszczenia przekazanego w piątek przez portal Krajowego Rejestru Zadłużonych.

W myśl zatwierdzonego układu wierzyciele finansowi, w tym obligatariusze EuCO, spłacani będą dwutorowo. Tam, gdzie dług ma pokrycie w zabezpieczeniu wycenionym dla wymuszonej sprzedaży przewidziano spłatę 100 proc. należności głównej i umorzenie należności ubocznych. Przy czym, spłata następować ma w 33 kwartalnych ratach, z czego początkowo będą to symboliczne sumy, a dopiero po pięciu i pół roku rozpocząć ma się proces rozliczania zasadniczej części wierzytelności. 

Natomiast tam, gdzie dług nie ma pokrycia w zabezpieczeniu EuCO spłacić ma 55 proc. należności głównej, także w 33 kwartalnych ratach, z czego większe płatności rozpoczną się dopiero w szóstym roku. Natomiast pozostała część długu (ok. 45 proc. plus należności uboczne) podlegać będą umorzeniu.

Realizację układu wobec banków i obligatariuszy EuCO zobowiązane będzie rozpocząć po trzech miesiącach od uprawomocnienia postanowienia sądu.

EuCO weszło na drogę postępowania sanacyjnego pod koniec 2022 r., gdy nie było w stanie między innymi spłacić części kapitału od wartych 17,2 mln zł obligacji oraz odsetek od nich. Płynnościowe problemy spółki nie były jednak dla obligatariuszy zaskoczeniem, ponieważ wcześniej jej papiery dłużne wyceniano w okolicach 20-25 proc. nominału.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium