sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

EuCO ułożyło się z wierzycielami

msd | 25 marca 2024
Legnicki sąd wydał postanowienie stwierdzające przyjęcie układu przez wierzycieli Europejskiego Centrum Odszkodowań.

Do przyjęcia układu odszkodowawczej spółki z wierzycielami doszło w dziewięciu z 10 grup. Według wcześniejszych propozycji, do wierzycieli finansowych, w tym właścicieli niewykupionych obligacji EUC0423, dług wracać ma w 33 kwartalnych ratach. Przy czym, w tej części, która nie znajduje pokrycia w zabezpieczeniu, dług zostanie umorzony w 45 proc. 

W głosowaniu nad układem odszkodowawczej spółki udział wziąć miało 1,6 tys. wierzycieli, tj. 43,3 proc. uprawnionych do tego osób i podmiotów. Zgłoszone przez nich wierzytelności to 69,9 mln zł, z czego za poparciem układu oddano głosy z 68,9 mln zł.

Warte 17,2 mln zł obligacje EUC0423 zabezpieczone są między innymi zastawem na części akcji EuCO, zastawem na wierzytelnościach, czy poręczeniami spółek zależnych, których w części nie stać jednak nawet na ogłoszenie upadłości.

EuCO weszło na drogę postępowania sanacyjnego pod koniec 2022 r., gdy nie było w stanie między innymi spłacić części kapitału od obligacji oraz odsetek od nich. Płynnościowe problemy spółki nie były jednak dla obligatariuszy zaskoczeniem, ponieważ jej papiery dłużne wyceniano w okolicach 20-25 proc. nominału.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium