piątek, 15 stycznia 2021

Newsroom

UKNF chce ulżyć nadzorowanym podmiotom w okresie epidemii

msd | 20 marca 2020
Wydłużenie terminów sporządzenia i publikacji sprawozdań finansowych, zmiany w memorandach informacyjnych, czy odsunięcie w czasie części zaplanowanych działań nadzorczych – to niektóre z propozycji, które Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował w odpowiedzi na epidemię koronawirusa.

W kolejnym pakiecie impulsów, tym razem dla rynku kapitałowego, UKNF proponuje wprowadzenie zmian legislacyjnych, które pozwolą przesunąć spółkom terminy sprawozdawcze. Chodzi zarówno o sporządzenie, zatwierdzenie i publikację sprawozdań rocznych, jak i kwartalnych. Nadzorca jest też za wydłużeniem terminów przeprowadzenia WZ oraz zatwierdzenia polityki wynagrodzeń w spółkach.

Razem z resortem finansów UKNF ma też zaproponować zmiany legislacyjne dotyczące memorandów, aby ułatwić firmom pozyskiwanie kapitału.

„Będzie ona (zmiana legislacyjna – red.) prowadzić do istotnego ułatwienia i przyspieszenia procedowania dokumentów ofertowych wymaganych dla pozyskania kapitału przez przedsiębiorców.” – podał UKNF.

Urząd na razie nie precyzuje natomiast, czy w grę wchodzi podniesienie wartości ofert dla więcej niż 149 inwestorów ponad obecny limit (2,5 mln euro rocznie).

UKNF zapowiada też „pragmatyczne podejście” do niektórych prowadzonych działań nadzorczych, aby firmy mogły skoncentrować się na obsłudze klientów i kluczowych procesów. Chodzi między o odsunięcie w czasie niektórych zaplanowanych działań, czy wypełnianie norm nadzorczych.

„W przypadku naruszeń norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji, przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych UKNF weźmie pod uwagę wpływ czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną” – podano.

Jak wskazano, Urząd chce też podejmować działania w kierunku utrzymania płynności na rynku. W tym celu być może przymknie oko na niektóre przekroczenia limitów inwestycyjnych w funduszach.

„UKNF w sposób indywidualny podejdzie do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne, dostosowując działania nadzorcze do aktualnej sytuacji rynkowej” – poinformowano także.

Z zapewnień nadzorcy wynika też, że podejmuje on i wspiera „działania zmierzające do stworzenia lub uruchomienia narzędzi mających na celu wsparcie płynności w obszarze skarbowych papierów wartościowych.”

W minioną środę UKNF opublikował też pakiet impulsów dla sektora bankowego, które miałyby zachęcić instytucje finansowe do utrzymania dostępności kredytu dla przedsiębiorstw.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje