piątek, 15 listopada 2019

Newsroom

UKNF powiadomił prokuraturę o kolejnych sprzedawcach obligacji GetBacku

msd | 23 kwietnia 2019
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wpisał na listę ostrzeżeń publicznych 10 podmiotów, które pośredniczyły w sprzedaży obligacji GetBacku. Do prokuratury złożono zaś zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zdaniem UKNF, podmioty objęte wpisem na listę ostrzeżeń i zawiadomieniem do prokuratury prowadziły działalność maklerską bez zezwolenia podczas pośredniczenia w oferowaniu papierów dłużnych GetBacku.

Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były ustalenia UKNF dokonane na podstawie dokumentacji łączącej pośredników z GetBack SA (podpisanych umów, wystawionych faktur VAT, zestawień klientów obejmujących obligacje) oraz skarg klientów podmiotów objętych zawiadomieniem – podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Z treści umów zawartych między GetBack a pośrednikami – według UKNF – wynika, że zadaniem tych drugich było poszukiwanie potencjalnych klientów, gotowych nabyć obligacje oferowane przez windykatora w ofercie prywatnej.

UKNF przypomniała także, że zgodnie z prawem podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia podlega grzywnie do 5 mln zł.

Wpisem na listę ostrzeżeń i zawiadomieniem do Prokuratury Regionalnej w Warszawie UKNF objął:

DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie,

JHG sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie,

Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie,

GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie,

Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie,

Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie,

Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W lutym UKNF zawiadomił prokuraturę o 31 sprzedawcach obligacji GetBacku, wpisując ich także na listę ostrzeżeń. Podobny los spotkał wcześniej Idea Bank, w przypadku którego wpis dotyczy wyłącznie działalności maklerskiej bez zezwolenia (nie obejmuje działalności bankowej).

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje