niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

UKNF przypomina, że chce „nowego WIBOR-u” jeszcze w tym roku

msd | 19 lipca 2019
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oczekuje od spółki GPW Benchmark, że ta złoży do końca roku wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych.

Jak informowaliśmy w marcu, Parlament Europejski wprawdzie przegłosował wydłużenie okresu na dostosowanie kluczowych wskaźników referencyjnych do unijnego rozporządzenia BMR o dwa lata, ale polski nadzór nadal oczekuje, że stawka WIBOR zostanie dostosowana do nowych zasad jeszcze w 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego po raz kolejny przypomniał o tym w piątkowym stanowisku. 

(…) UKNF ponownie informuje, że oczekuje od podmiotu opracowującego ten wskaźnik (WIBOR – red.) złożenia wymaganego przepisami BMR wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator do końca 2019 r. – poinformował w piątek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Wspomniany przez nadzorcę podmiot to spółka GPW Benchmark, która pracuje nad stawkami WIBOR i WIBID, którymi docelowo ma administrować. W ostatnim komunikacie, z marca tego roku, GPW Benchmark zapewniała, że prace nad nowymi stawkami przebiegają zgodnie z planem, a wniosek do KNF o wydanie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych zostanie złożony przed końcem 2019 r. 

Kolejny komunikat KNF w sprawie opracowania wskaźników referencyjnych można odczytywać, jako formę nacisku na GPW Benchmark w sprawie przyspieszenia prac. Zresztą już wcześniej, zanim organy UE odroczyły termin dostosowania do rozporządzenia BMR o dwa lata, zaniepokojenie tempem prac nad „nowym WIBOR-em” wyrażał też Komitet Stabilności Finansowej, którego członkami są: prezes NBP, minister finansów, przewodniczący KNF oraz prezes BFG.

Przepisy BMR stanowią, że opracowywanie wskaźników referencyjnych ma odbywać się na podstawie metody, która będzie przejrzysta i odporna na manipulacje. W tym celu BMR wymaga, aby wskaźniki referencyjne były wyznaczane z uwzględnieniem rzeczywistych transakcji przeprowadzanych na danym rynku oraz w sposób maksymalnie dokładny i wiarygodny mierzyły realia ekonomiczne – przypomina UKNF.

Nadzorca zwraca też uwagę, że nowe wskaźniki referencyjne powinny charakteryzować się elastycznością, tak by możliwe było ich dostosowanie do nieustannych zmian na rynku finansowym.

(…) metody wyznaczania wskaźników referencyjnych muszą w sposób płynny adaptować się do zmiennej rzeczywistości. W efekcie ma to zapewnić, że wskaźnik referencyjny zachowuje swoją odporność na manipulacje poprzez utrzymywanie ciągłego związku z płynnym obszarem rynku finansowego. W świetle BMR nieodzowne jest to, aby wskaźnik referencyjny – który dotąd mierzył rynek, na którym z czasem brakuje płynności – ewoluował w zakresie stosowanej metody jego wyliczania. BMR przewiduje, że administrator winien dokonywać przeglądu metody wyznaczania wskaźnika co najmniej raz na dwa lata – podano także.

UKNF podkreślił także, że nie diagnozuje ryzyka zagrożenia ciągłości stawki WIBOR. Zdaniem nadzoru stopniowe i ewolucyjne dostosowanie wskaźnika nie stanowi bowiem istotnej zmiany metody jego wyznaczania.

Organ nadzoru wskazuje, że inne wskaźniki referencyjne stosowane w UE, jak np. LIBOR czy EURIBOR, także przeszły lub przechodzą zmiany, ukierunkowane na wypracowanie metody dokładniej oddającej koszt hurtowego finansowania banków. Wprowadzone na rynkach międzynarodowych zmiany są postrzegane przez administratorów wskaźników referencyjnych, jak i przez właściwe organy nadzoru jako składowe rozwoju wskaźników, które nie zaburzają procesu ich opracowywania – podał UKNF.

O stawkę WIBOR opiera się 97 proc. (32 mld zł) notowanych na Catalyst obligacji firm, licząc bez papierów BGK, listów zastawnych, banków spółdzielczych, etc.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje