poniedziałek, 25 października 2021

Newsroom

UKNF zapowiada bardziej proaktywny nadzór

msd | 21 lipca 2021
Skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie danych, informacji i wiedzy, bardziej proaktywny nadzór oraz lepsze zarządzanie organizacją – to główne cele strategii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na lata 2021-2025.

W swojej pierwszej strategii UKNF wyznaczył 17 celów strategicznych, na czele ze skuteczniejszym wykrywaniem i zwalczaniem nadużyć oraz nieprawidłowości na rynku finansowym. Urząd zapowiada więc rozwinięcie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom, czy wzmocnienie nadzoru nad produktami i usługami finansowymi oraz ich dystrybucją. 

Jak wskazano, proces nadzoru miałby też między innymi uwzględniać czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem (ESG), czy wyzwania wynikające z innowacji i rozwoju technologii.

Wśród celów UKNF wskazuje też na działania informacyjne, ostrzegawcze i edukacyjne, czy chęć pozostawienia przestrzeni do rozwoju innowacji i stosowania nowych technologii na rynku finansowym. 

Jak zapewnia UKNF, strategia na lata 2021-2025 finansowana będzie w całości ze środków własnych, tj. z uzyskiwanych opłat za sprawowanie nadzoru. Zapisane w dokumencie cele mają zaś podlegać corocznemu przeglądowi, a w 2023 r. zbadana zostanie też aktualność celów strategicznych, wyzwań i warunków realizacji strategii. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo