niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Unidevelopment księguje wysokie zyski z wyceny gruntów

msd | 02 kwietnia 2024
Deweloper zrezygnował z przygotowania niektórych gruntów pod projekty mieszkaniowe, co pozwoliło mu zaksięgować 100 mln zł dodatkowego zysku operacyjnego w I kwartale.

Spółki z grupy Unidevelopmentu zdecydowały się na zaprzestanie prac przygotowujących niektóre grunty do realizacji projektów mieszkaniowych. Wolą bowiem czerpać korzyści z tytułu wzrostu wartości tych działek, co wiąże się z ich przeniesieniem z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych i ponowną wyceną. Przyniesie ona około 100 mln zł dodatkowego zysku operacyjnego w I kwartale. Na poziomie wyniku netto dodatkowy zysk sięgnie 81 mln zł, w tym zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej to 45,6 mln zł.

W sposób analogiczny decyzje o zarabianiu na wzroście cen gruntów wpłyną także na sprawozdanie Unibepu, w którym Unidvelopment odpowiada za segment deweloperski.

Zarówno Unidevelopment, jak i Unibep, podkreślają, że dodatkowe zyski w I kwartale będą miały wyłącznie charakter księgowy i nie wygenerują one dodatkowych przepływów pieniężnych.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Unidevelopmentu i jedna Unibepu.

Więcej wiadomości o Unibep S.A., Unidevelopment S.A.

 • Duże straty Unibepu i zapowiedź poprawy

  11 marca 2024
  Budowlana grupa miała wstępnie 156,9 mln zł straty netto w 2023 r. Oczekuje, że w tym roku uda jej się osiągnąć dodatnią rentowność przy jednoczesnej poprawie zarządzania sytuacją finansową i przepływami gotówkowymi.
  czytaj więcej
 • Trzecia tegoroczna emisja Unidevelopmentu debiutuje na Catalyst

  14 grudnia 2023
  Deweloper kontrolowany przez giełdowy Unibep wprowadził do obrotu trzyletnie papiery dłużne, za które zobowiązał się płacić 4,6 pkt proc. ponad WIBOR 3M.
  czytaj więcej
 • Kosztowne porządki w Unibepie

  17 listopada 2023
  Przy rosnących przychodach budowlano-deweloperska grupa osiągnęła 12,9 mln zł straty brutto ze sprzedaży oraz 28,8 mln zł straty operacyjnej w III kwartale wobec zysków przed rokiem. Unibep tłumaczy to istotnie większą zachowawczością w księgowaniu, czego negatywne skutki mogą być widoczne także w wynikach IV kwartału.
  czytaj więcej
 • Październikowa emisja Unibepu już na Catalyst

  26 października 2023
  Spółka wprowadziła do giełdowego obrotu nowe papiery dłużne z 4,3 pkt proc. marży. Jak na razie, nie wzbudziły one jednak zainteresowania kupujących. Chętnych do sprzedaży też zresztą brak.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst