czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Unified Factory pospiesza sąd ws. wniosku restrukturyzacyjnego

msd | 07 listopada 2018
Spółka złożyła do sądu wniosek o pilne rozpoznanie złożonego 2 października wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Jak podaje spółka, jest to kolejny już tego typu wniosek, w którym Unified Factory domaga się przyspieszenia decyzji w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego. Zdaniem spółki nie istnieją obecnie formalne przeszkody do procedowania wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, ponieważ wcześniejsze braki zostały uzupełnione.

Obecnie spółka funkcjonuje w stanie „zawieszenia” prawnego. Kontrahenci spółki wstrzymują bieżące decyzje odnośnie nowych kontraktów, które spółka mogłaby zrealizować w przyszłości – z korzyścią dla samego wnioskodawcy, ale również dla wszystkich wierzycieli, w szczególności tych, którzy stosownie do wniosku mają zostać objęci układem częściowym (…) – poinformowało Unified Factory.

Zdaniem UF brak informacji o postępach w restrukturyzacji „wywołuje poczucie niepewności prawnej u niemal wszystkich podmiotów zaangażowanych w działalność spółki, a przede wszystkim jej obligatariuszy i akcjonariuszy”. Dalej spółka zwraca też uwagę na niepokój wśród pracowników. 

Co do zasady wniosek o przyspieszone postępowanie układowe powinien zostać rozpoznany przez sąd w ciągu siedmiu dni. Jest to jednak wyłącznie termin instrukcyjny, rzadko przez sądy dotrzymywany. 

Do złożenia wniosku o przyspieszone postępowanie układowe spółkę, jak początkowo podawano, miało skłonić naruszenie warunków emisji obligacji serii C i D o łącznej wartości 25 mln zł. W ramach restrukturyzacji Unified Factory chce zawrzeć układ częściowy, którym objęci zostaliby tylko obligatariusze. 

Papiery serii C i D nie są notowane na Catalyst. Wartą 20 mln zł serię C na rynku pierwotnym objęło 97 inwestorów. Mniejsza emisja trafiła zaś do 113 inwestorów.

Unified Factory jest producentem i dostawcą rozwiązań automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta. Spółka notowana jest na NewConnect od 2016 r. W ostatnich miesiącach na jaw wyszło, że Maciejowi O., głównemu akcjonariuszowi, a do niedawna także prezesowi Unified Factory, prokuratura postawiła zarzuty związane z funkcjonowaniem spółki. Chodzi między innymi o zawyżanie obrotów w latach 2015-2018.

Więcej wiadomości o Unified Factory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje