sobota, 19 września 2020

Newsroom

Sąd zatwierdził układ Unified Factory

msd | 14 maja 2020
Zatwierdzony układ ma charakter częściowy i obejmuje wyłącznie wierzytelności z obligacji serii C i D o łącznej wartości 25 mln zł.

Układ przyjęty przez obligatariuszy w lutym, a zatwierdzony przez sąd w czwartek, zakłada, że do wierzycieli trafiać będzie 60 proc. rocznego zysku spółki w latach 2022-2029. Z tym jednak zastrzeżeniem, że łączna wartość zapłaconych w tym czasie rat nie będzie niższa od 14 mln zł (56 proc. kapitału).

Dodatkowe 7,56 proc. należności głównej (1,89 mln zł) Unified Factory ma spłacić w drodze konwersji obligacji na nowe akcje. Dodatkowo do obligatariuszy mogłyby trafić też część akcji stanowiących zabezpieczenie obligacji.

Obligacje technologicznej spółki nie były notowane na Catalyst. W 2017 r. na rynku pierwotnym wartą 20 mln zł serię C objęło 97 inwestorów, zaś seria D na 5 mln zł trafiła do 112 inwestorów.

Więcej wiadomości o Unified Factory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje