czwartek, 09 kwietnia 2020

Newsroom

Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

msd | 21 lutego 2020
Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.

Na piątkowym posiedzeniu sądu obligatariusze wartych 25 mln zł papierów dłużnych serii C i D zagłosowali za przyjęciem złożonych przez Unified Factory propozycji układowych. To jedyna grupa wierzycieli objętych układem, ponieważ ma on charakter częściowy.

Zasadnicza część spłaty należności głównych z obligacji ma zostać zrealizowana w latach 2022-2029. Na spłatę ma trafiać 60 proc. rocznego zysku spółki, z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość rat dla wierzycieli nie będzie mogła być niższa od 14 mln zł, tj. 56 proc. należności głównej. Dodatkowe 7,56 proc. (1,89 mln zł) Unified Factory ma spłacić w drodze konwersji obligacji na nowe akcje, które zostaną wyemitowane przy cenie 0,90 zł (na GPW walory UFC notowane są po 0,55 zł). W praktyce do obligatariuszy będzie mogło trafić więcej akcji, ponieważ trzecim elementem układu jest przejęcie na własność przez administratora przedmiotu zastawu, czyli właśnie akcji UFC należących do osób trzecich. Po ich przejęciu administrator zastawu miałby zaoferować odsprzedaż akcji obligatariuszom.

Na zabezpieczenie wykonania układu Maciej Okniński, główny akcjonariusz Unified Factory, ustanowi zastaw rejestrowy na posiadanych przez siebie akcjach spółki.

Do zatwierdzenia przez sąd układu przyjętego przez obligatariuszy miałoby dojść 10 marca, wynika z komunikatu spółki.

Obligacje serii C i D nie były notowane na Catalyst. Na rynku pierwotnym wartą 20 mln zł serię C objęło 97 inwestorów, zaś seria D na 5 mln zł trafiła do 112 inwestorów.

W lipcu ubiegłego roku zarząd spółki złożył też wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Prawdopodobnie nie został on rozpoznany przez sąd z uwagi na trwające już i niezakończone postępowanie restrukturyzacyjne.

Więcej wiadomości o Unified Factory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje