poniedziałek, 30 listopada 2020

Newsroom

Administrator zastawu przejął akcje Unified Factory

msd | 20 października 2020
Działający na rzecz obligatariuszy administrator zastawu przejął 3,32 mln akcji spółki, które następnie zostaną zaoferowane właścicielom jej papierów dłużnych.

Walory przejęte od wybranych akcjonariuszy, w tym od Macieja Oknińskiego, założyciela Unified Factory, stanowią około 38 proc. udziału w kapitale spółki. Administrator przejął akcje po cenie 0,01 zł za sztukę, którą ustalono w procesie wyceny sporządzonej przez biegłego.

„Zgodnie z warunkami prawomocnego układu częściowego w przyśpieszonym postępowaniu układowym, przejęte na własność akcje zostaną zaoferowane do nabycia wierzycielom – obligatariuszom, objętym prawomocny układem częściowym w przyśpieszonym postępowaniu układowym Unified Factoy Spółka Akcyjna.” – poinformowała kancelaria Czarnota i Partnerzy, działająca jako administrator zastawu.

Układ przyjęty przez obligatariuszy w lutym, a zatwierdzony przez sąd w maju, przewiduje, że do właścicieli wartych 25 mln zł obligacji serii C i D trafiać będzie 60 proc. rocznego zysku spółki w latach 2022-2029. Zastrzeżono jednak, że łączna wartość zapłaconych w tym czasie rat nie będzie niższa od 14 mln zł (56 proc. kapitału). Ponadto, dodatkowe 7,56 proc. należności głównej podlegać może konwersji obligacji na nowe akcje, a do obligatariuszy trafić mogłaby też część akcji stanowiących zabezpieczenie długu.

Objęte układem częściowym obligacje Unified Factory nie były notowane na Catalyst.

Więcej wiadomości o Unified Factory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje