sobota, 19 września 2020

Newsroom

UOKiK: GetBack wprowadzał w błąd nabywców obligacji

ems | 27 kwietnia 2020
Choć taką ocenę trudno uznać za zaskakującą, to istotą jej publikacji jest potencjalne ułatwienie dochodzenie indywidualnych roszczeń cywilnoprawnych, innych niż to przewidują postanowienia układowe.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmując decyzję uznał, że GetBack dopuszczał się nieuczciwych praktyk rynkowych przy oferowaniu i sprzedaży obligacji korporacyjnych. Jednocześnie odstąpił od nałożenia na GetBack kary pieniężnej kierując się zawartym już układem z wierzycielami i prośbami samych obligatariuszy. Kara finansowa mogłaby zagrozić realizacji układu, podobnie zresztą jak nakazanie spółce zwrotu środków powierzonych jej przez inwestorów.

W uzasadnieniu decyzji obserwatorzy sprawy nie znajdą nowych informacji dotyczących sposobu działania GetBacku – przedstawiciele spółki mieli zapewniać inwestorów, że inwestycja jest bezpieczna, sytuacja spółki stabilna, a oferta kierowana jest do wybranych i ograniczona w czasie.

UOKiK nakazał GetBackowi publikację decyzji na swojej stronie internetowej.

Ponadto – jak stwierdzono – po uprawomocnieniu decyzji będzie stanowią perejudyktat dla sądów i może znacząco ułatwić dochodzenie przez konsumentów ich ewentualnych indywiduwalnych roszczeń cywilnoprawnych, innych niż to, co przewidują postanowienia układu spółki z wierzycielami. 

Z drugiej strony wysuwanie takich indywidualnych roszczeń wobec spółki mogłoby zagrozić realizacji układu.

Do 30 kwietnia GetBack czeka na aktualizację danych od obligatariuszy, po czym chce rozpocząć realizację układu - zapłatę dwóch pierwszych rat układowych i przedpłatę trzeciej. Łącznie układ zakłada, że GetBack spłaci 25 proc. nominalnej wartości obligacji w ciągu ośmiu lat, w 16 półrocznych ratach.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje