sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

UOKiK ostrzega przed spółką Obligacje Społeczne

msd | 02 lutego 2022
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega przed korzystaniem z oferty Obligacji Społecznych. Pomimo stosowanych określeń, spółka nie oferuje papierów wartościowych, a pożyczki.

Prezes UOKiK wydał ostrzeżenie konsumenckie, w którym stwierdza że spółka Obligacje Społeczne stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków finansowych, w tym znacznych strat.

- Spółka Obligacje Społeczne Prosta SA zachęca na swojej stronie do skorzystania z „Oferty Obligacji Społecznych”, używając także takich pojęć jak „emitent”, „emisja” czy „seria”, co sugeruje, że chodzi o papiery wartościowe. Tymczasem przedsiębiorca chce po prostu zaciągnąć u konsumentów pożyczki. Ponadto przedstawia jedynie korzyści z zawarcia umowy, a przemilcza jej ryzyko, które w naszej ocenie jest znaczne. Dlatego uznałem, że konieczne jest ostrzeżenie konsumentów, aby przed zainwestowaniem pieniędzy mieli pełną świadomość, na czym polega wspomniana inwestycja – powiedział Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, cytowany w komunikacie.

Jak tłumaczy UOKiK, poza nazwą spółki, oferta ta nie ma z obligacjami nic wspólnego. Ponadto Urząd zwraca uwagę na podawane przez Obligacje Społeczne informacje o gwarancji zysku i zabezpieczeniu.

„Tymczasem – jak wynika z ustaleń UOKiK - w momencie zawierania umowy udzielana przez konsumenta pożyczka nie jest w żaden sposób zabezpieczona, a docelowym jej zabezpieczeniem ma być 1/3 udziału w samochodzie należącym do spółki powiązanej. To odrębna firma, której nie wiąże umowa z konsumentem w momencie zawarcia umowy pożyczki, co oznacza, że nie ma on prawnej możliwości domagania się od spółki będącej właścicielem pojazdu zawarcia umowy zastawu” – podał Urząd.

Jeśli zarzuty wobec Obligacji Społecznych się potwierdzą, to spółce grozić będzie kara do 10 proc. rocznych obrotów (spółkę zarejestrowano jednak we wrześniu ub.r.). Niezależnie od tego, postępowaniem UOKiK objęty został także prezes Obligacji Społecznych, na którego może zostać nałożone do 2 mln zł kary pieniężnej.

Prezes UOKiK postawił także zarzuty spółce KFG, która – wg KRS – jest jedynym akcjonariuszem Obligacji Społecznych. Urząd zwraca uwagę, że KFG prezentuje na swojej stronie internetowej ofertę „obligacji społecznych”, a sam przedstawia się jako „Krajowy Fundusz Gwarancyjny”, co może budzić skojarzenia z Krajowym Funduszem Gwarancyjnym działającym w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (KFG zamieścił na swojej stronie fragmenty ustawy regulującej działalność Funduszu w BGK). Ponadto do czasu interwencji zainteresowanych instytucji KFG miała też w nieuprawniony sposób wykorzystać logotypy KNF, BFG, UFG oraz PFR.

Po raz pierwszy o działalności spółki Obligacje Społeczne pisaliśmy na początku listopada. Niewiele później na problem uwagę zwróciły między innymi UKNF, BGK, BFG, czy resort finansów.

Więcej wiadomości kategorii Prawo