piątek, 15 stycznia 2021

Newsroom

UOKiK szacuje zwroty za „małe TSUE” na 1,5 mld zł

msd | 10 lipca 2020
Banki i firmy pożyczkowe oddadzą klientom co najmniej 1,5 mld zł opłat za przedterminową spłatę kredytów konsumenckich lub pożyczek, szacuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Swoje wyliczenia UOKiK opiera o stosowaną przez banki metodę liniową do kalkulacji wysokości zwrotów. Forsowaną przez Urząd metodę stosuje obecnie 14 największych banków.

– Odbyłem wiele spotkań z branżą finansową, podczas których mówiłem o tym, że przy obliczaniu zwrotu powinno się stosować metodę liniową, która jest zrozumiała dla konsumentów, przejrzysta i sprawiedliwa. Takie stanowisko przekazałem bankom i firmom pożyczkowym w toku prowadzonych działań. Branża przyjęła postulowaną przez Urząd liniową metodę rozliczeń. Konsumentów zachęcam do składania reklamacji, aby jak najszybciej odzyskać pieniądze – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, cytowany w komunikacie prasowym.

We wrześniu ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym stwierdził, że klienci spłacający kredyty i pożyczki przed terminem powinni otrzymać proporcjonalny zwrot prowizji, opłaty przygotowawczej oraz ubezpieczenia.

To jeden z dwóch wyroków TSUE, który – niezależnie od pandemii – odbija się na wynikach sektora bankowego. Drugi z nich dotyczy sprawy walutowych kredytów mieszkaniowych.

Na 44,9 mld zł notowanych na GPW złotowych obligacji korporacyjnych ponad 22,9 mld zł stanowi dług bankowy (w tym 9,9 mld zł listów zastawych).

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje