poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Uprawomocnienie układu GetBacku lada chwila

msd | 13 lutego 2020
Układ windykacyjnej spółki z wierzycielami może się uprawomocnić w lutym lub marcu, wynika z informacji Obligacje.pl. Pierwsze symboliczne pieniądze mają więc szansę pojawić się na kontach obligatariuszy nim do sądu trafią akty oskarżenia.

We wrocławskim sądzie pozostało do rozpoznania jeszcze jedno zażalenie. Już nawet nie na sam układ, a na odrzucenie przez sąd wcześniejszego zażalenia na zatwierdzenie układu. 

- Do rozpoznania pozostaje jeszcze tylko zażalenie z dnia 3 lutego 2020 r. na odrzucenie zażalenia jednego z wierzycieli na zatwierdzenie układu. Skład do rozpoznania zażalenia poziomego został  wylosowany wczoraj (12 lutego – red.). W razie oddalenia tego zażalenia układ uprawomocni się – powiedziała Obligacje.pl Joanna Podwin z biura rzecznika prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu (samo postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej).

Nasza rozmówczyni jednocześnie przyznała, że do uprawomocnienia układu może zatem dojść w lutym lub marcu. 

Wcześniej, w grudniu, dwa inne zażalenia, które podlegały merytorycznemu rozpoznaniu, zostały oddalone przez wrocławski Sąd Okręgowy, a kolejne umorzone na skutek wycofania przez dłużnika.

Przyjęty w styczniu 2019 r. i zatwierdzony 4,5 miesiąca później układ GetBacku z wierzycielami zakłada, że do właścicieli niezabezpieczonych obligacji spółki wróci 25 proc. wartości nominalnej długu w ratach rozłożonych na osiem lat. Treść układu przewiduje jednak, że dwie pierwsze raty dla niezabezpieczonych obligatariuszy miałby wartość zerową. 

Niedawno windykator informował o wypracowaniu nadwyżek gotówkowych, które mogą trafić na przyspieszenie płatności dwóch pierwszych – niezerowych – rat. Przyjmując zatem, że zachowany zostanie przy tym określony w warunkach układu termin płatności („pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu roboczym drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu”), obligatariusze mogliby oczekiwać pierwszych symbolicznych wpływów pod koniec września. Być może jeszcze przed skierowaniem do sądu aktów oskarżenia wobec osób współodpowiedzialnych za tę aferę.

Wartość niezabezpieczonych obligacji GetBacku, które będą podlegać 75-proc. umorzeniu to około 2,5 mld zł.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje