czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

Vestor DM zaskarży decyzję KNF

msd | 30 września 2019
Broker uważa, że został pokrzywdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu mu licencji i nałożeniu kary pieniężnej. Zapowiada jej zaskarżenie oraz „podjęcie wszelkich innych możliwych kroków prawnych zmierzających do pełnego wyjaśnienia sprawy”.

W ubiegły wtorek KNF cofnęła Vestorowi zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożyła na niego 1,7 mln zł kary pieniężnej. Swoją decyzję Komisja tłumaczyła nieprawidłowościami przy emitowaniu obligacji spółki FAS Polska w latach 2016-2017. Zdaniem nadzoru Vestor „naruszył obowiązek firmy inwestycyjnej działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu”.

(…) Vestor nie zapewnił skutecznie działającego systemu zarządzania konfliktem interesów. Działając w warunkach istniejącego konfliktu interesów Vestor zawierał kolejne umowy o oferowanie obligacji FAS pomimo świadomości co do niemożności terminowego spłacania zobowiązań przez emitenta oraz występowania zobowiązań przeterminowanych, a jednocześnie działanie takie służyło realizacji interesów osobistych członków zarządu Vestor – tłumaczyła Komisja Nadzoru Finansowego.

Sam Vestor w oświadczeniu wydanym kilka dni po decyzji KNF poinformował, że stanowczo się nie zgadza z przedstawionymi zarzutami.

Uważamy, że zostaliśmy pokrzywdzeni decyzją niesłuszną, nakładającą sankcje całkowicie nieprzystające do wagi zarzucanych naruszeń. Oczywiście, korzystając z przewidzianych przepisami środków odwoławczych, będziemy skarżyć tę decyzję. Jednocześnie, dbając o dobre imię spółki i osób z nią związanych, rozważamy podjęcie wszelkich innych możliwych kroków prawnych zmierzających do pełnego wyjaśnienia sprawy – oświadczył Vestor DM.

Jesteśmy zszokowani faktem, że jedną decyzją, podjętą, w naszej opinii, na podstawie niesłusznie przyjętych domniemań, opartą w głównej mierze na jednostronnej, ściśle uznaniowej ocenie znikomego materiału dowodowego, można pozbawić polski rynek kapitałowy jednej z prężniejszych, niezależnych firm inwestycyjnych – napisano także.

Jak podano, Vestor głęboko nie zgadza się z „tak krzywdzącym podejściem i odpowiedzialnością zbiorową za domniemane przewinienia, których ewentualna waga i zakres nijak nie przystają do słynnych rynkowych afer, wobec których kary były znacznie mniej dotkliwe.”

Jak twierdzi spółka, KNF nie dała jej szansy przedstawienia swojego stanowiska.

Uzasadnieniem do wątpliwości urzędników KNF była, wyrwana z kontekstu, robocza korespondencja mailowa dotycząca różnych transakcji tylko pośrednio nawiązująca do sytuacji emitenta. Komisja nie wzięła pod uwagę wyjaśnień i dowodów przedstawionych w tej sprawie dotyczących rzeczywistej sytuacji emitenta. Nie został uwzględniony również fakt, że emisja, która budziła wątpliwości Komisji, nie doszła do skutku – argumentuje Vestor.

W podpisanym przez zarząd oświadczeniu broker przekonuje też, że weźmie pod uwagę „wszelkie możliwe scenariusze walki o dobre imię i reputację firmy”.

Ubiegłotygodniowej decyzji KNF nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Vestor dostał dwie miesiące na zakończenie działalności maklerskiej.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje