poniedziałek, 01 czerwca 2020

Newsroom

Wartość krajowego rynku obligacji korporacyjnych to około 185 mld zł

msd | 01 kwietnia 2020
W środę minął termin, w którym spółki miały zgłosić do KDPW emisje obligacji przeprowadzone przed 1 lipca 2019 r. Jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko oszacowania rzeczywistej wartości polskiego rynku korporacyjnego długu.

Od 1 lipca ubiegłego roku wszystkie nowe emisje muszą być rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Dopełnieniem danych o rynku miał być obowiązek zgłoszenia do KDPW emisji przeprowadzonych przed wejściem w życie nowego prawa. Termin na przekazanie takich danych (według stanu z końca 2019 r.) minął właśnie w ubiegłą środę. Oprócz już zarejestrowanych papierów korporacyjnych na 102,5 mld zł w ostatnich dniach i tygodniach do Depozytu zgłoszono kolejne 82,9 mld zł emisji długu spółek, który zostały uplasowany przed 1 lipca 2019 r.

Łączna wartość papierów nieskarbowych to 210,5 mld zł, z czego 185,4 mld zł to dług korporacyjny pochodzący od blisko 1,4 tys. emitentów, a dodatkowe 25,1 mld zł stanowią obligacje komunalne – wynika z obliczeń Obligacje.pl na podstawie danych KDPW z 31 marca. Dla porównania, z ostatnich danych KNF wynika, że wartość udzielonych przez banki kredytów dla przedsiębiorstw to 357 mld zł według stanu z końca stycznia. 

Na czele podmiotów z emisjami o największej wartości znajdują się banki, spółka skarbu państwa i… GetBack (2,3 mld zł). Ten ostatni jest równocześnie największym defaultem w rejestrze KDPW. Ciekawostką może być natomiast fakt, że największym emitentem nie jest wcale BGK (13,6 mld zł), a PKO Bank Hipoteczny (20,7 mld zł).

Łącznie w rejestrze doliczyć się możemy zaległości względem obligatariuszy na łączną kwotę 4,5 mld zł.

Sam rejestr KDPW nie jest naturalnie pozbawiony wad, o czym pisaliśmy wielokrotnie. Dość wspomnieć, że Depozyt nie weryfikuje danych o zgłoszonych emisjach sprzed 1 lipca 2019 r. Podobnie, jak nie robi tego w przypadku bieżących informacji spółek o obsłudze odsetek i kapitału, które są wypłacane bez uczestnictwa KDPW. Tak czy inaczej, prawdopodobnie jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko oszacowania rzeczywistej wartości polskiego rynku obligacji korporacyjnych.

Termin na zgłoszenie emisji przeprowadzonych przed 1 lipca ub.r. minął w ostatnią środę. Żaden z „pakietów pomocowych” nie przewidział przesunięcia tego terminu, pomimo trwającej epidemii koronawirusa. Zgodnie z prawem osoby reprezentujące emitenta lub podmiot prowadzący ewidencję, które nie zgłosiły obligacji do rejestru KDPW w terminie mogą podlegać grzywnie do 2 mln zł. Takiej samej karze mogą podlegać osoby, które zgłaszają do KDPW nieprawdziwe dane lub zatajają prawdziwe informacje.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje