wtorek, 14 lipca 2020

Newsroom

Wchodzą nowe obligacje bankowe

msd | 13 lutego 2019
Prezydent właśnie podpisał nowelizację ustawy o BFG, co pozwoli wprowadzić do krajowego porządku prawnego nowy rodzaj bankowego długu, czyli obligacje nieuprzywilejowane.

We wtorek prezydent podpisał Ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta między innymi implementuje unijną dyrektywę odnoszącą się do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym. Zmiany te umożliwią bankom emisję tzw. obligacji nieuprzywilejowanych (senior non-preferred bonds), niekiedy nazywanych też jako podrzędny dług uprzywilejowany.

Nowe papiery mają być ulokowane w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym pomiędzy długiem zwykłym a podporządkowanym. Obligacje te, jeśli tak uzna BFG, będą mogły zostać zaliczone do wypełnienia minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. To tzw. MREL, czyli jeden z wymogów ostrożnościowych nałożonych na banki, który będą one musiały spełnić do 1 stycznia 2023 r. 

Miejsce w hierarchii zaspokojenia roszczeń nowego długu nieuprzywilejowanego powinno też bezpośrednio wpływać na jego koszt dla banków. Będą to więc papiery droższe od zwykłych obligacji (senioralnych), ale tańsze od długu podporządkowanego, który za zgodą KNF może być zaliczony do funduszy własnych. To także odzwierciedla fakt, że nowe obligacje mogłyby podlegać umorzeniu lub konwersji na akcje w razie przymusowej restrukturyzacji, ale dopiero po papierach podporządkowanych.

- Uchwalenie projektowanej ustawy powinno wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa sektora bankowego w Polsce. W ujęciu długoterminowym projekt zapewni wzrost bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego, dzięki czemu zostanie ograniczone ryzyko angażowania funduszy publicznych w ratowanie podmiotów zagrożonych upadłością w przyszłości – przekonywał w październiku Piotr Nowak, wiceminister finansów.

Docelowo jednostkowy nominał nowych obligacji ma wynosić co najmniej 400 tys. zł. BFG chce zaś, aby papiery te, jako zaliczane do MREL, nie trafiały do inwestorów detalicznych. 

Podpisana przez prezydenta ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Polska miał czas na wprowadzenie nowego prawa do 29 grudnia ubiegłego roku. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje