poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

White Stone Development z kwietniową emisją na GPW

msd | 28 czerwca 2024
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie okresowo amortyzowane papiery, za które zobowiązany jest płacić WIBOR 3M plus 5,3 pkt proc.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o White Stone Development Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst