niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Wierzyciele Kani wyrazili zgodę na zawarcie umowy dzierżawy

msd | 08 października 2019
Rada wierzycieli ZM Kania zgodziła się na wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki do Cedrobu za cenę 300 tys. zł netto miesięcznie. Tymczasem CBŚP odnalazło należący do spółki serwer.

Zgodnie z postanowieniem rady wierzycieli ZM Henryk Kania oddadzą w dzierżawę do Cedrobu zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa. Umowa miałaby zostać zawarta na okres 12 miesięcy, liczony od dnia uzyskania przez dzierżawcę zgody prezesa UOKiK na przejęcie kontroli.

Cedrob ma płacić Kani po 300 tys. zł netto miesięcznie za dzierżawę przedsiębiorstwa spółki. Ma też wziąć na siebie koszty działalności przedmiotu dzierżawy.

Spółka może w każdym czasie wszcząć procedurę sprzedaży przedmiotu dzierżawy. W takim przypadku dzierżawca zobowiązuje się do umożliwienia podmiotom zainteresowanym zakupem przeprowadzenia procedury due diligence przedmiotu dzierżawy – poinformowały ZM Henryk Kania w komunikacie podpisanym przez Mirosława Mozdżenia, zarządcę spółki w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Umowa dzierżawy ma gwarantować Cedrobowi prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy.

Posiedzenie rady wierzycieli, na którym wyrażono zgodę na zawarcie umowy, odbyło się w miniony poniedziałek. Wierzyciele Kani mieli podczas niego dyskutować także nad umorzeniem postępowania restrukturyzacyjnego, lecz spółka nie informuje o podjęciu jakichkolwiek decyzji w tym zakresie.

W osobnym komunikacie zarządca ZM Kania poinformował o zwrocie spółce należącego do niej serwera, który został wcześniej wymontowany i wyniesiony w niejasnych okolicznościach. Jak podano, CBŚP odnalazło serwer na terenie „nieruchomości należącej do osoby trzeciej”.

W kolejnym komunikacie podano także, że naczelnik II Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej odmówił spółce zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

ZM Kania od czerwca znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W czerwcu minął termin spłaty obligacji KAN0619 na 50 mln zł. Obrót dwiema kolejnymi seriami o łącznej wartości nominalnej 100,9 mln zł zawieszono w związku z brakiem przeglądu sprawozdania półrocznego spółki przez biegłego (wykazano w nim 866 mln zł straty netto i prawie 506 mln zł ujemnych kapitałów własnych).

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje