poniedziałek, 11 grudnia 2017

Newsroom

Właściciel Providentu z niższym ratingiem

msd | 09 czerwca 2017
Agencja Fitch obcięła ocenę International Personal Finance z BB+ do BB. Nadany rating ma perspektywę negatywną.

Obcięcie długoterminowej oceny spółki oraz jej zadłużenia senioralnego podyktowane jest obniżoną zdolnością do zapewnienia stabilnych zysków, między innymi z powodu wyższej presji regulacyjnej i słabszych wyników na niektórych rynkach, gdzie firma prowadzi obsługę domową pożyczkobiorców.

Obniżenie ratingu w dużej mierze podyktowane jest zatem działalnością Providentu na polskim rynku, gdzie w grudniu Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło plany dalszego zaostrzenia warunków działalności firm pożyczkowych. Na decyzji Fitch, jak podano w komunikacie agencji, zaważyć też miały niekorzystne dla spółki decyzje polskiego fiskusa.

Nadana ocena BB jest drugą od góry na skali ratingów spekulacyjnych (nieinwestycyjnych).

W ocenie Fitcha o dalszym obniżeniu oceny ratingowej IPF zdecydować może nałożenie w Polsce jeszcze ostrzejszego limitu kosztów udzielanych pożyczek lub przegranie spraw podatkowych (na razie spółka zapłaciła zaległy podatek, ale ma się odwoływać). Rozwiązanie obu problemów bez negatywnych skutków na wyniki IPF stwarzałoby zaś szansę na podwyższenie perspektywy ratingu z negatywnej do stabilnej.

Aktualnie IPF posiada zadłużenie z tytułu 10 serii obligacji, w tym jedna z nich została uplasowana przez polską spółkę wchodzącą w skład brytyjskiej grupy. Warte 200 mln zł papiery z terminem wykupu w czerwcu 2020 r. oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,25 pkr proc. marży. Rynek wycenia je z 11,5 proc. rentowności brutto. Dla porównania, papiery w GBP i EUR, wygasające odpowiednio z maju 2020 r. i kwietniu 2021 r. wyceniane są z 7,4 i 9,5 proc. rentowności.

Na początku maja IPF opublikował prospekt dla programu emisji o wartości 1 mld EUR lub równowartości tej kwoty w innych walutach. 

Więcej wiadomości o IPF Investments Polska Sp. z o.o.

 • Zmiany w CIT uderzą w Providenta

  04 października 2017
  International Personal Finance, właściciel firmy pożyczkowej Provident, ocenia, że gdyby – na razie proponowana – znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązywała już w 2016 r., to obciążenie podatkowe grupy wzrosłoby o 12-14 mln GBP.
  czytaj więcej
 • Niższa płynność i wyższe zadłużenie IPF

  26 lipca 2017
  Za sprawą wzrostu zysku wskaźnik ogólnego zadłużenia ani długu netto do kapitału własnego czy zysku operacyjnego nie zmieniły się istotnie.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (05.05)

  08 maja 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji 5 maja 2017 wyniosła 3,26 pkt proc., zbliżając się do rekordowo niskich poziomów i potwierdzając, że Catalyst ma się całkiem nieźle.
  czytaj więcej
 • Trudny rok firm pożyczkowych

  07 kwietnia 2017
  W ciągu roku rentowności obligacji niemal wszystkich firm pożyczkowych wzrosły, niektórych podwoiły się. Nieco gorsze są też wskaźniki zadłużenia.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje