środa, 17 października 2018

Newsroom

Właściciel Providentu z niższym ratingiem

msd | 09 czerwca 2017
Agencja Fitch obcięła ocenę International Personal Finance z BB+ do BB. Nadany rating ma perspektywę negatywną.

Obcięcie długoterminowej oceny spółki oraz jej zadłużenia senioralnego podyktowane jest obniżoną zdolnością do zapewnienia stabilnych zysków, między innymi z powodu wyższej presji regulacyjnej i słabszych wyników na niektórych rynkach, gdzie firma prowadzi obsługę domową pożyczkobiorców.

Obniżenie ratingu w dużej mierze podyktowane jest zatem działalnością Providentu na polskim rynku, gdzie w grudniu Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło plany dalszego zaostrzenia warunków działalności firm pożyczkowych. Na decyzji Fitch, jak podano w komunikacie agencji, zaważyć też miały niekorzystne dla spółki decyzje polskiego fiskusa.

Nadana ocena BB jest drugą od góry na skali ratingów spekulacyjnych (nieinwestycyjnych).

W ocenie Fitcha o dalszym obniżeniu oceny ratingowej IPF zdecydować może nałożenie w Polsce jeszcze ostrzejszego limitu kosztów udzielanych pożyczek lub przegranie spraw podatkowych (na razie spółka zapłaciła zaległy podatek, ale ma się odwoływać). Rozwiązanie obu problemów bez negatywnych skutków na wyniki IPF stwarzałoby zaś szansę na podwyższenie perspektywy ratingu z negatywnej do stabilnej.

Aktualnie IPF posiada zadłużenie z tytułu 10 serii obligacji, w tym jedna z nich została uplasowana przez polską spółkę wchodzącą w skład brytyjskiej grupy. Warte 200 mln zł papiery z terminem wykupu w czerwcu 2020 r. oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,25 pkr proc. marży. Rynek wycenia je z 11,5 proc. rentowności brutto. Dla porównania, papiery w GBP i EUR, wygasające odpowiednio z maju 2020 r. i kwietniu 2021 r. wyceniane są z 7,4 i 9,5 proc. rentowności.

Na początku maja IPF opublikował prospekt dla programu emisji o wartości 1 mld EUR lub równowartości tej kwoty w innych walutach. 

Więcej wiadomości o IPF Investments Polska Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

 • Fitch obniżył rating Banku Pekao

  17 października 2018
  Niedługo po uplasowaniu podporządkowanych obligacji na 750 mln zł agencja obniżyła długoterminową ocenę banku z A- do BBB+.
  czytaj więcej
 • S&P podniósł rating Krakowa

  17 października 2018
  Długoterminowa ocena wiarygodności kredytowej Krakowa w walucie zagranicznej i lokalnej wzrosła z BBB+ do A-, wynika z informacji podanych na stronie agencji S&P Global Ratings.
  czytaj więcej
 • JSW z pozytywną perspektywą ratingu

  08 czerwca 2017
  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ze stabilnej na pozytywną. Sam rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B.
  czytaj więcej
 • EuroRating potwierdził ocenę BB dla Murapolu

  25 maja 2017
  Ocena – podobnie jak poprzednio – ma stabilną perspektywę. Wśród minusów agencja wymienia uzależnienie od finansowania rynkowego i niewielkie szanse na dokapitalizowanie spółki przez akcjonariuszy, gdyby zaszła taka potrzeba.
  czytaj więcej

Emisje