piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Wniosek o sanację GetBacku zostanie złożony dziś

msd | 06 sierpnia 2018
Wprawdzie rada wierzycieli nie zdecydowała jeszcze o zamianie przyspieszonego postępowania układowego na sanację, ale z ostrożności jeden z członków rady wierzycieli ma złożyć w poniedziałek wniosek do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego.

W ubiegłym tygodniu zarząd windykatora wystąpił do rady wierzycieli z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego. Spółka chciałaby bowiem zamienić je na postępowanie układowe, co pozwoliłoby odwrócić część nierynkowych umów zawartych przez poprzedni zarząd GetBacku. Ich kwota szacowana jest nawet na 0,5 mld zł.

Spółka wnioskowała do rady wierzycieli, aby ta wyraziła zgodę na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego do 6 sierpnia. Tego samego dnia GetBack chciałby złożyć wniosek o otwarcie sanacji. Tymczasem rada wierzycieli wciąż nie podjęła decyzji w tej sprawie, o czym dowiadujemy się z komunikatu wydanym po ostatnim spotkaniu rady, które miało miejsce 2 sierpnia. Dyskusję wprawdzie podjęto, ale decyzja zapaść ma dopiero na kolejnym posiedzeniu zaplanowanym na 8 sierpnia. To za późno, jeśli w grę wchodzić ma odwrócenie transakcji przejęcia EGB Investments przez GetBacku (zrealizowano ją 7 sierpnia 2017 r.). Dlatego jeden z członków rady wierzycieli zobowiązał się złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego jeszcze 6 sierpnia.

(…) Rada wierzycieli jest zdania, że dla zabezpieczenia interesów wierzycieli, na wypadek niekorzystnego dla wierzycieli zakończenia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, konieczne jest złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w terminie, który w razie uwzględnienia wniosku może pozwolić na traktowanie jako bezskuteczne wobec masy sanacyjnej czynności prawnych o znacznych wartościach dokonanych przez dłużnika w sierpniu 2017 r. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez jednego z członków rady wierzycieli jest planowane na dzień 6 sierpnia 2018 r. – wynika z komunikatu rady wierzycieli.

Z komunikaty rady wierzycieli dowiadujemy się także, że stwierdziła ona „brak istotnego postępu w obszarze poprawy działalności operacyjnej” spółki. Ponadto, członkowie rady wciąż posiadać mają – w ich opinii – niewystarczający dostęp do danych finansowych GetBacku. To z kolei utrudniać ma określenie, który z wariantów zaspokojenia wierzycieli byłby najkorzystniejszy.

Tak czy inaczej, nowe propozycje układowe GetBacku (spłata 27 proc. nominału w osiem lat i konwersja na akcje pozostałej należności) zdaniem rady wierzycieli nie są akceptowalne. Swoich propozycji rada jednak nie zgłosiła (odstąpiono od uchwały w tym przedmiocie), właśnie z powodu niewystarczających informacji o istotnych procesach operacyjnych spółki.

Członkowie rady, jak wynika z komunikatu, rozważają też wystąpienie do sędziego-komisarza z wnioskiem o przesunięcie terminu zgromadzenia wierzycieli o 30 dni. Obecny termin głosowania nad układem to na razie 28 sierpnia. Przyczyną ewentualnego przesunięcia terminu zgromadzenia miałyby być planowane rozmowy z „podmiotami rynku finansowego, które były bezpośrednimi beneficjentami nierynkowej, oraz niewykluczone, że w niektórych przypadkach także niezgodnej z prawem, działalności dłużnika”.

Na 8 sierpnia rada wierzycieli zaplanowała spotkanie z Marcinem Pachuckim, zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, którego tematem ma być „przedstawienie oraz omówienie oczekiwań rady wierzycieli w zakresie zaangażowania się przez podmioty rynku finansowego, nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, w proces restrukturyzacji dłużnika”.

Do 8 sierpnia rada wierzycieli ma też przekazać Abrisowi, głównemu akcjonariuszowi GetBacku, swoje propozycje kandydatur do rady nadzorczej spółki. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje