wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Wniosek sanacyjny wobec GetBacku z brakami formalnymi

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 maja 2018
Wrocławski sąd jeszcze raz potwierdził wpływ wniosku o otwarcie sanacji GetBacku, aczkolwiek zwrócił uwagę, że nie zawiera podpisu, a wobec spółki otwarto już przyspieszone postępowanie układowe.

Sanacyjny wniosek, jak podaje sąd, miał w środę złożyć jeden z wierzycieli będący osobą fizyczną. O sprawie informowaliśmy w środę, lecz wskazując, że – zgodnie z naszym źródłem – chodzi o grupę zamożnych obligatariuszy. Kwestia ta najpewniej pozostanie niewyjaśniona, ponieważ wnioskodawca wniósł o nieujawnianie dokumentu „z uwagi na ochronę dóbr osobistych, w tym szczególności danych osobowych”.

Na razie wniosek ten zawiera braki formalne, a wobec spółki sąd otworzył już przyspieszone postępowanie układowe, które co do zasady jest szybsze od sanacji i nie odbiera spółce zarządu nad majątkiem.

Zarządzeniem z dnia 10.05.2018 r. sędzia referent wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez jego podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Jednocześnie sędzia zarządził, aby poinformować wnioskodawcę, że postanowieniem z dnia 09.05.2018 r., wydanym w sprawie VIII GR 13/18 otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec Getback SA we Wrocławiu – poinformowano w komunikacie rzecznika prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Wraz z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego spółka uzyskała ochronę przed wierzycielami.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego na nadzorcę sądowego GetBacku wyznaczono spółkę Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni, a kuratorem obligatariuszy został Kamil Hajduk, niegdyś syndyk e-Kancelarii.

Wstępne propozycje układowe, które GetBack musiał zamieścić w złożonym 2 maja wniosku o otwarcie postępowania, dla niezabezpieczonych obligacji zakładają spłatę 65,36 proc. należności głównej w latach 2018-2025 przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek. Pozostała część należności (34,64 proc.) miałaby podlegać konwersji na akcje przy cenie 8,36 zł.

Podczas środowej konferencji przedstawiciele spółki przekonywali, że propozycje ta mają wyłącznie charakter wstępny.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Strzyżenie obligacji 2C Partners

  25 lutego 2020
  Nieruchomościowa spółka porozumiała się w sprawie umorzenia połowy obligacji, których termin spłaty minął w maju ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej

Emisje