piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Wniosek sanacyjny wobec GetBacku z brakami formalnymi

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 maja 2018
Wrocławski sąd jeszcze raz potwierdził wpływ wniosku o otwarcie sanacji GetBacku, aczkolwiek zwrócił uwagę, że nie zawiera podpisu, a wobec spółki otwarto już przyspieszone postępowanie układowe.

Sanacyjny wniosek, jak podaje sąd, miał w środę złożyć jeden z wierzycieli będący osobą fizyczną. O sprawie informowaliśmy w środę, lecz wskazując, że – zgodnie z naszym źródłem – chodzi o grupę zamożnych obligatariuszy. Kwestia ta najpewniej pozostanie niewyjaśniona, ponieważ wnioskodawca wniósł o nieujawnianie dokumentu „z uwagi na ochronę dóbr osobistych, w tym szczególności danych osobowych”.

Na razie wniosek ten zawiera braki formalne, a wobec spółki sąd otworzył już przyspieszone postępowanie układowe, które co do zasady jest szybsze od sanacji i nie odbiera spółce zarządu nad majątkiem.

Zarządzeniem z dnia 10.05.2018 r. sędzia referent wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez jego podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Jednocześnie sędzia zarządził, aby poinformować wnioskodawcę, że postanowieniem z dnia 09.05.2018 r., wydanym w sprawie VIII GR 13/18 otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec Getback SA we Wrocławiu – poinformowano w komunikacie rzecznika prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Wraz z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego spółka uzyskała ochronę przed wierzycielami.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego na nadzorcę sądowego GetBacku wyznaczono spółkę Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni, a kuratorem obligatariuszy został Kamil Hajduk, niegdyś syndyk e-Kancelarii.

Wstępne propozycje układowe, które GetBack musiał zamieścić w złożonym 2 maja wniosku o otwarcie postępowania, dla niezabezpieczonych obligacji zakładają spłatę 65,36 proc. należności głównej w latach 2018-2025 przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek. Pozostała część należności (34,64 proc.) miałaby podlegać konwersji na akcje przy cenie 8,36 zł.

Podczas środowej konferencji przedstawiciele spółki przekonywali, że propozycje ta mają wyłącznie charakter wstępny.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje