wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Wratislavia Wise przedłuża ofertę obligacji

msd | 19 listopada 2021
Powołany w lipcu deweloper przedłużył publiczną emisję stałokuponowych papierów dłużnych o tydzień, do 29 listopada.

Wydłużeniu okresu zapisów towarzyszy też analogiczne przesunięcie dnia przydziału długu, z 23 do 30 listopada.

Same warunki emisji pozostają natomiast niezmienione – Wratislavia Wise proponuje więc dwuletni dług oprocentowany na stałe 6 proc. w skali roku. Jego zabezpieczeniem będą wystawione przez emitenta weksle, poręczenie spółki zależnej i innej spółki powiązanej osobowo, a także „trzy kosy” od emitenta i poręczycieli. W ciągu 12 miesięcy obligacje mają tez zostać zabezpieczone hipoteką na nieruchomości, której zakup będzie współfinansowany wpływami z emisji. 

Warta do 3 mln zł emisja dojdzie do skutku, jeśli spółce uda się zebrać co najmniej 2,1 mln zł. Papiery nie trafią do obrotu. 

Wratislavia Wise to powołana w lipcu spółka o kapitale zakładowym 5 tys. zł, która chce zrealizować czteroetapowy projekt domów jednorodzinnych. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje