środa, 18 lipca 2018

Newsroom

Marcowa emisja Echo Investment debiutuje na Catalyst

msd | 04 sierpnia 2017
Deweloper wprowadził do obrotu warte 155 mln zł obligacje, które zostały uplasowane w prywatnej ofercie wśród inwestorów instytucjonalnych.

Podstawowe warunki debiutujących papierów są takie same, jakie nieco ponad dwa miesiące później Echo w publicznej ofercie zaoferowało inwestorom detalicznym. Dług oprocentowany jest więc na WIBOR 6M plus 2,9 pkt proc. marży przy czteroletnim okresie spłaty i braku zabezpieczenia. W emisji dla instytucji deweloper zapewnił sobie jednak opcję przedterminowego wykupu, z której może skorzystać w dniach płatności odsetek, najwcześniej po dwóch latach od przydziału.

W warunkach emisji Echo zobowiązało się utrzymywać wskaźnik dług netto/aktywa poniżej 65 proc., aczkolwiek w innej części noty informacyjnej mowa o wartości 70 proc. Ponadto, warunki emisji zawierają też szereg typowych kowenantów.

Do godz. 14.30 nie handlowano debiutującymi papierami ECH0321, nie wystawiono też żadnych ofert kupna/sprzedaży. Przydział papierów inwestorom instytucjonalnym i ustalenie nominału na 10 tys. zł w zasadzie skazuje je na ograniczoną płynność. Podobnego problemu nie powinno być z serią ECH0721, którą uplasowano w ramach nowego programu emisji publicznych. W piątek po południu rynek wycenia te obligacje na 100,87 proc. nominału, co daje 3,88 proc. rentowności brutto. 

Ogółem w giełdowym obrocie znajduje się dziewięć serii obligacji Echa, w tym trzy notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Wśród obligacji z rynku detalicznego najwyższą płynnością cieszą wygasające niebawem serie ECH0318 i ECH0418 (odpowiednio 2,81 i 2,28 proc. rentowności brutto), które pochodzą z poprzedniego – pierwszego – programu publicznych emisji.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje