piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Współczynniki kapitałowe mBanku pozostaną powyżej wymogów

msd | 03 sierpnia 2022
Bankowa grupa zamknęła II kwartał z nadal wysoką płynnością i poprawą współczynników kapitałowych. Nie przewiduje, by miały one spaść poniżej minimalnych wymogów, mimo że wakacje kredytowe obniżą jej wynik brutto w III kwartale o 1,0-1,4 mld zł.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o mBank S.A.

 • Fitch może obniżyć ratingi siedmiu kolejnych banków

  05 sierpnia 2022
  Agencja umieściła na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywny oceny siedmiu banków, w tym mBanku, Pekao, czy Santandera, których papiery dłużne notowane są na GPW.
  czytaj więcej
 • Banki komercyjne chcą własnego systemu ochrony

  08 czerwca 2022
  Osiem banków komercyjnych planuje uruchomienie działającego w formie spółki akcyjnej systemu ochrony, który miałby służyć zapewnieniu płynności i wypłacalności jego uczestników. Na początek banki mogą zasilić fundusz wkładem sięgającym prawie 3,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Zysk netto mBanku przekroczył 0,5 mld zł w I kw.

  11 maja 2022
  Mocny wzrost wyniku odsetkowego i prowizyjnego zapewniły bankowej grupie rekordowe 2,2 mld zł dochodów w I kwartale. Wysokiej płynności i jakości aktywów towarzyszył jednak dalszy spadek współczynników kapitałowych mBanku.
  czytaj więcej
 • Niższy rating mBanku

  14 kwietnia 2022
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy banku mBank S.A. z poziomu BBB do BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst