środa, 25 maja 2022

Newsroom

Wyższe stopy nie zmniejszyły zainteresowania detalicznymi skarbówkami

msd | 14 grudnia 2021
Pomimo nadal niezmienionej oferty obligacji oszczędnościowych, w listopadzie popyt na nie sięgnął 3,6 mld zł, niewiele odbiegając od tego z poprzednich miesięcy.

Już po raz ósmy miesiąc z rzędu sprzedaż detalicznych obligacji skarbu państwa utrzymała się w przedziale 3,6-3,9 mld zł. Inwestorów indywidualnych nie zniechęciło utrzymanie warunków emisji na niezmienionym poziomie, mimo wyższych stóp procentowych, czy rentowności długu na rynku hurtowym.   

Na 3,6 mld zł sprzedanych w listopadzie papierów przeszło 54 proc. (1,96 mld zł) stanowiły trzymiesięczne obligacje oprocentowane na skromne 0,5 proc. rocznie. Niezmiennie drugie miejsce dzierżyły antyinflacyjne czterolatki (1,1 mld zł). Daleko za nimi znalazły się emerytalne dziesięciolatki (275 mln zł) oraz stałokuponowe dwulatki (225 mln zł). Zainteresowanie indeksowanymi do WIBOR-u trzyletnimi obligacjami ledwie drgnęło (23 mln zł), a sześcio- i dwunastoletnie papiery rodzinne niezmiennie pozostawały tłem (łącznie 27 mln zł).

Po 11 miesiącach całkowita sprzedaż detalicznych papierów skarbowych sięgała już 39,8 mld zł, z czego 20,7 mld zł przypadało na obligacje trzymiesięczne, a kolejne 13,1 mld zł stanowiły antyinflacyjne czterolatki.

Jak zwykle, podkreślenia wymaga fakt, że imponujące dane o sprzedaży obligacji detalicznych w dużej mierze budowane są w oparciu o trzymiesięczne papiery, na które ta sama gotówka może trafić i po kilka razy na przestrzeni jednego roku. Nieprzypadkowo zresztą największy wzrost zadłużenia skarbu państwa z tytułu obligacji oszczędnościowych dotyczy antyinflacyjnych czterolatek, a nie długu o trzymiesięcznym okresie zapadalności.

Mimo wzrostu stóp procentowych, czy rentowności długu na rynku hurtowym, w grudniu Ministerstwo Finansów nadal oferuje obligacje detaliczne na warunkach niezmienionych od 19 miesięcy. 

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje