czwartek, 30 marca 2017

Newsroom

Wyższy rating listów mBanku Hipotecznego

msd | 04 lipca 2016
Agencja Fitch Ratings podniosła ocenę emitowanych przez bank hipotecznych listów zastawnych z BBB+ do A. Poprawie uległa także perspektywa, ze stabilnej na pozytywną.

Podniesienie ratingu od razu o dwa stopnie wraz z jednoczesną poprawą perspektywy nie jest bynajmniej zjawiskiem częstym. W tym przypadku wynika ono z pozytywnych zmian w otoczeniu regulacyjnym. 

Podwyższenie ratingu nastąpiło w wyniku zmian w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. – napisano w komunikacie mBanku Hipotecznego.

Ocena wiarygodności kredytowej listów zastawnych mBanku Hipotecznego na poziomie A od agencji Fitch, to wciąż o dwa stopnie niżej od oceny wydanej listom PKO Bankowi Hipotecznemu przez inną agencję. Moody’s ocenia bowiem papiery PKO BH na Aa3 (odpowiednich AA- w Fitch).

W obrocie na Catalyst znajduje się 28 serii listów zastawnych mBanku Hipotecznego, z czego 13 w euro. Za papiery w złotych bank płaci od 0,78 do 1,69 pkt proc. marży ponad WIBOR. Dwie serie mają zaś stały kupon na poziomie 2,91 proc. 

W przeciwieństwie do listów PKO BH papiery mBanku Hipotecznego mają znacznie przystępniejszą wartość nominalną (1 tys. zł vs 500 tys. zł), lecz wciąż nie zapewnia to większej płynności. Do transakcji dochodzi bardzo rzadko lub wcale. 

 

Więcej wiadomości o mBank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

 • mBank z wyższym ratingiem od S&P

  29 marca 2017
  Agencja podniosła długoterminową ocenę banku z BBB do BBB+. Perspektywa nadanego ratingu jest negatywna.
  czytaj więcej
 • Rating Cyfrowego Polsatu podwyższony do BB

  27 marca 2017
  Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła o jeden stopień rating kredytowy nadany spółce Cyfrowy Polsat S.A. z poziomu BB- do BB. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • SEG zabiega o wprowadzenie ratingów na Catalyst

  13 czerwca 2016
  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych chce zwiększyć przejrzystość rynku obligacji kierowanych do inwestorów detalicznych. W tym celu zwróciło się do Giełdy Papierów Wartościowych z inicjatywą powrotu do rozmów na temat nadawania ocen ratingowych emitentom długu.
  czytaj więcej
 • BPS z wyższą perspektywą ratingu

  10 czerwca 2016
  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. ze stabilnej na pozytywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie CCC.
  czytaj więcej

Emisje