sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

XSystem bez inwestora

msd | 29 stycznia 2018
Po zakończeniu due diligence potencjalny inwestor, który miał być ratunkiem dla upadającej spółki, odstąpił od dalszych analiz i negocjacji w sprawie zaangażowania kapitałowego.

W grudniu XSystem złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Kilka dni później spółka informowała o pozyskaniu potencjalnego inwestora, który po zaangażowaniu kapitałowym mógłby wycofać wniosek upadłościowy i wdrożyć program naprawczy lub postępowanie sanacyjne. Zaangażowanie nowego inwestora miało polegać jednak nie na dokapitalizowaniu spółki, a zakupie jej akcji od Adirana Waremiuka, głównego akcjonariusza XSystem.

We wrześniu spółka informował o zamknięciu części biznesu. Niecałe dwa tygodnie później zapewniała, że zmiany te nie powinny mieć wpływu na jej zdolność do obsługi bieżących zobowiązań.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości XSystem nie wypłacił odsetek od notowanych na Catalyst obligacji XSM0319. Warte 1,17 mln zł papiery to w istocie trzy serie, które zasymilowano na potrzeby wprowadzenia do giełdowego obrotu. 

Więcej wiadomości o XSystem S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje