niedziela, 19 sierpnia 2018

Newsroom

XSystem bez inwestora

msd | 29 stycznia 2018
Po zakończeniu due diligence potencjalny inwestor, który miał być ratunkiem dla upadającej spółki, odstąpił od dalszych analiz i negocjacji w sprawie zaangażowania kapitałowego.

W grudniu XSystem złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Kilka dni później spółka informowała o pozyskaniu potencjalnego inwestora, który po zaangażowaniu kapitałowym mógłby wycofać wniosek upadłościowy i wdrożyć program naprawczy lub postępowanie sanacyjne. Zaangażowanie nowego inwestora miało polegać jednak nie na dokapitalizowaniu spółki, a zakupie jej akcji od Adirana Waremiuka, głównego akcjonariusza XSystem.

We wrześniu spółka informował o zamknięciu części biznesu. Niecałe dwa tygodnie później zapewniała, że zmiany te nie powinny mieć wpływu na jej zdolność do obsługi bieżących zobowiązań.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości XSystem nie wypłacił odsetek od notowanych na Catalyst obligacji XSM0319. Warte 1,17 mln zł papiery to w istocie trzy serie, które zasymilowano na potrzeby wprowadzenia do giełdowego obrotu. 

Więcej wiadomości o XSystem S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Szybko przybywa postępowań restrukturyzacyjnych

  17 sierpnia 2018
  Liczba otwartych przez sądy postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 50 proc. r/r do 122 w II kwartale. To rezultat bliski rekordu osiągniętego w IV kwartale 2017 r. – wynika z raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja i SpotData. Na Catalyst także nie brak restrukturyzacji, najczęściej jednak nieudanych.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku przedstawiła swoje propozycje układowe

  16 sierpnia 2018
  Rada wierzycieli, podobnie jak wcześniej kurator obligatariuszy, też proponuje właścicielem niezabezpieczonych obligacji spłatę 50,5 proc. nominału w osiem lat. Zakłada jednak konwersję większej części długu na akcje.
  czytaj więcej
 • SFK Polkap nie wykupił obligacji

  25 stycznia 2018
  Producent kapeluszy nie spłacił zapadających w środę papierów dłużnych o wartości 2,39 mln zł. Spółka prowadzi rozmowy z obligatariuszami w sprawie przesunięcia terminu spłaty.
  czytaj więcej
 • Admiral Boats chce skorzystać z pre-packu

  25 stycznia 2018
  Dziewięć miesięcy po złożeniu przez producenta łodzi wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu złożono też wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa spółki w trybie przygotowanej likwidacji.
  czytaj więcej

Emisje