czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

XSystem do likwidacji

msd | 05 kwietnia 2018
Łódzki sąd wydał w czwartek postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki. O upadłość wnioskował sam emitent w grudniu ubiegłego roku.

Na syndyka masy upadłości sąd ustanowił Artura Jankowskiego, wynika z komunikatu XSystem.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółka złożyła w grudniu, niecałe trzy miesiące po tym, jak zapewniała, że nie grozi jej utrata płynności. Jeszcze na przełomie grudnia i stycznia toczyć się miały rozmowy z potencjalnym inwestorem, lecz ostatecznie nic z nich nie wyszło.

W grudniu spółka zaprzestała obsługi obligacyjnych zobowiązań. Nie wypłaciła wówczas odsetek od notowanych na Catalyst niezabezpieczonych papierów XSM0319 o wartości nominalnej 1,17 mln zł.

Aktualnie obrót obligacjami XSystem jest zawieszony, ponieważ do kilku dni spółka nie dostarczyła giełdzie aktualnej tabeli odsetkowej.

Więcej wiadomości o XSystem S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje