czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

XSystem z nadzorcą sądowym

msd | 08 lutego 2018
Łódzki sąd zabezpieczył majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Tymczasowy nadzorca sądowy został zobowiązany do złożenia w terminie 3 tygodni sprawozdania obejmującego w szczególności informacje dotyczące stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku – poinformowano w komunikacie XSystem.

Pod koniec grudnia spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, kilka dni później nie wypłaciła odsetek od notowanych na Catalyst obligacji XSM0319 o wartości 1,17 mln zł. W międzyczasie poinformowano też o możliwości pozyskania nowego inwestora. Ten jednak, po zbadaniu finansów XSystem, odstąpił od inwestycji.

We wrześniu spółka informował o zamknięciu części biznesu. Niecałe dwa tygodnie później zapewniała, że zmiany te nie powinny mieć wpływu na jej zdolność do obsługi bieżących zobowiązań.

Obligacjami XSM0319 po raz ostatni handlowano 29 grudnia, czyli już po złożeniu wniosku upadłościowego i zapowiedzi pozyskania inwestora, ale przed upływem terminu wypłaty odsetek. Cenę papierów ustalono wówczas na 89 proc. nominału. Aktualnie rynek kwotuje je na 20/79 proc. (bid/ask).

Obligacje XSM0319 to w istocie trzy serie, zasymilowane na potrzeby wprowadzenia do obrotu na Catalyst. Dług nie został zabezpieczony.

Więcej wiadomości o XSystem S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje